Τίτλος Sort descending Τύπος Θεματική περιοχή Χώρα Γλώσσα Έτος
Διαχείριση και ανακύκλωση αποβλήτων Έκθεση Πολιτικής Στρατηγικά Έγγραφα της Ευρωπαϊκής Ένωσης European Union Αγγλικά 2015
Εγκατάσταση συστημάτων αποθήκευσης από αυτοπαραγωγούς με ενεργειακό συμψηφισμό (ΦΕΚ Β 759) Έκθεση Πολιτικής Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου Ελλάδα Ελληνικά 2019
Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού ή εικονικού ενεργειακού (ΦΕΚ Β 1547) Έκθεση Πολιτικής Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου Ελλάδα Ελληνικά 2017
Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΦΕΚ Β 2367) Έκθεση Πολιτικής Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου Ελλάδα Ελληνικά 2017
Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΕΣΠΚΑ) Έκθεση Πολιτικής Εθνικά Σχέδια για την Ενέργεια και το Κλίμα Ελλάδα Ελληνικά 2014
Εθνικό Σχέδιο αύξησης του αριθμού των κτιρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας Έκθεση Πολιτικής Other National Plans Ελλάδα Ελληνικά 2017
Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα Έκθεση Πολιτικής Εθνικά Σχέδια για την Ενέργεια και το Κλίμα Ελλάδα Ελληνικά 2019
!Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα Έκθεση Πολιτικής Εθνικά Σχέδια για την Ενέργεια και το Κλίμα Ελλάδα Ελληνικά 2019
Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Έκθεση Πολιτικής Other National Plans Ελλάδα Ελληνικά 2015
Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης (ΕΣΔΕΑ) Έκθεση Πολιτικής Εθνικά Σχέδια για την Ενέργεια και το Κλίμα Ελλάδα Ελληνικά 2014