Σύντομη Περιγραφή

Το παρόν έγγραφο είναι το εγκεκριμένο ΕΣΕΚ της χώρας, μετά τη διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης στα τέλη του 2018 και 2019

Τύπος
Έκθεση Πολιτικής
Θεματική περιοχή
Εθνικά Σχέδια για την Ενέργεια και το Κλίμα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα Αρχείου
Ελληνικά
Έτος
2019