Σύντομη Περιγραφή

Το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) καθορίζει την πολιτική, τις στρατηγικές και τους στόχους διαχείρισης των αποβλήτων σε εθνικό επίπεδο και προσδιορίζει τις γενικές κατευθύνσεις για τη διαχείριση των αποβλήτων

Τύπος
Έκθεση Πολιτικής
Θεματική περιοχή
Άλλα Εθνικά Σχέδια
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα Αρχείου
Ελληνικά
Έτος
2015