Σύντομη Περιγραφή

Εγκατάσταση σταθμών παραγωγής από αυτοπαραγωγούς με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού ή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού σύμφωνα με το άρθρου 14Α του ν. 3468/2006, όπως ισχύει, και από Ενεργειακές Κοινότητες με εφαρμογή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4513/2018.

Αρχείο
Τύπος
Έκθεση Πολιτικής
Θεματική περιοχή
Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα Αρχείου
Ελληνικά
Έτος
2019