Σύντομη Περιγραφή

Ο παρών νόμος αποσκοπεί στον καθορισμό των όρων και των προϋποθέσεων ανάπτυξης φωτοβολταϊκών σταθμών από αυτοπαραγωγούς, κατά την έννοια της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν.3468/2006, με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού ή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού

Αρχείο
Τύπος
Έκθεση Πολιτικής
Θεματική περιοχή
Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα Αρχείου
Ελληνικά
Έτος
2017