Σύντομη Περιγραφή

Η στρατηγική αυτή αποσκοπεί να αποτελέσει ένα βασικό εργαλείο τόσο για τη χάραξη της πολιτικής της ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων, όσο και για την προσέλκυση επενδύσεων και την κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων. Πρέπει να επισημανθεί ότι η συγκεκριμένη έκθεση, και ειδικότερα τα προτεινόμενα μέτρα και οι πολιτικές αυτής, θα αναθεωρείται, ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας, τις προτάσεις των ενδιαφερομένων μερών, αλλά και τις εκάστοτε εξελίξεις της ελληνικής οικονομίας.

Τύπος
Έκθεση Πολιτικής
Θεματική περιοχή
Άλλα Εθνικά Σχέδια
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα Αρχείου
Ελληνικά
Έτος
2014