Održano javno savjetovanje prvog izrađenog SECAP-a

Javno savjetovanje

Grad Križevci, u suradnji s Regionalnom energetskom agencijom Sjever je 4.12.2019. godine održao javno savjetovanje na temu Akcijski plan energetski i klimatski održivog razvitka grada Križevaca. Savjetovanje je započelo kratkim uvodom o potrošnji energije i emisijama CO2 u gradu te načinu definiranja mjera sadržanim u SECAP-u. Nakon toga je uslijedila radionica na kojoj je sudionicima prikazana svaka od predloženih mjera koje su zatim detaljnije obrađene i komentirane.

Prvi bilateralni sastanak

First bilateral exchange

U prostorijama Međimurske energetske agencije u Čakovcu, 31. listopada, održan je prvi bilateralni sastanak između REA Sjever i MENEA-e. Cilj sastanka bio je prenošenje stečenog znanja o energetskom i klimatskom planiranju kojeg su predstavnici REA Sjever prikupili tijekom trajanja projekta C-Track 50. Sastanak je započeo kratkim osvrtom na draft verziju Nacionalnog energetskog i klimatskog plana Republike Hrvatske te na komentare i sugestije za izmjenu plana.

Zelena i održiva gradnja s osvrtom na energetsko planiranje - Green Talks

GreenTalks1

U sklopu Energetskog tjedna grada Koprivnice, 24. listopada 2019. godine, Hrvatski savjet za zelenu gradnju i Regionalna energetska agencija Sjever, uz potporu Koprivničko-križevačke županije, Grada Koprivnice te Hrvatske gospodarske komore, organizirali su Green Talks simpozij o zelenoj gradnji.

Prvi C-Track 50 webinar o ugljičnoj neutralnosti

C-Track 50 webinar

Kako bi se postigli ambiciozni klimatski i energetski ciljevi do 2030., odnosno 2050. godine, Europska unija se postavila kao predvodnik u borbi protiv klimatskih promjena. Ono što EU zagovara i potiče je uska međusobna suradnja između svih razina vlasti s ciljem postizanja ugljične neutralnosti i ispunjenja ciljeva Pariškog sporazuma.

C-Track 50 Newsletter July 2019

ct50

Regionalna energetska agencija Sjever kao projektni partner na projektu C-Track 50 financiranom iz programa Obzor 2020 koji za cilj ima mobilizirati i podržati regionalne i lokalne vlasti u energetskom i klimatskom planiranju predstavlja Vam drugi bilten projekta o dosadašnjim aktivnostima i događanjima u kojima sudjeluje. Određeni broj gradova i općina dobit će priliku za uključenje u projekt a time i pomoć u razvoju Akcijskih planova energetski i klimatski održivog razvitka (SECAP) te provođenju politika vezanih za klimu i energiju.

REA Sjever sudjelovala na radionici u sklopu projekta Compete4SECAP

Climate action workshop

U utorak, 14. svibnja u Budimpešti, u prostorijama Impact Hub-a, održana je radionica o klimatskom planiranju u sklopu projekta Compete4SECAP. Ovaj projekt se, kao i projekt C-Track 50, provodi unutar programa Obzor2020. Zbog slične tematike oba projekta (izrada Akcijskih planova energetski i klimatski održivog razvitka, SECAP), na radionicu su pozvani i partneri projekta C-Track 50.

Održan treći nacionalni okrugli stol projekta C-Track 50

Third national roundtable

U skladu s projektnim planom, Regionalna energetska agencija Sjever je u suradnji s Regionalnom energetskom agencijom Sjeverozapadne Hrvatske održala 5. ožujka 2019. godine u Zagrebu treći okrugli stol pod nazivom "Strateški i planski dokumenti na regionalnoj i lokalnoj razini". Osnovni cilj okruglog stola bio je razmijeniti znanja, iskustva i promišljanja vezano uz pripremu strateških dokumenata na lokalnoj (SECAP) i regionalnoj (Akcijski planovi energetske učinkovitosti) razini te ujednačiti pristup i metodologiju izrade ovakvih dokumenata.

REA Sjever sudjelovala na Otvorenom dijalogu partnera i potpisala Povelju o suradnji u cilju dekarbonizacije zgrada do 2050. godine

Potpisivanje povelje o dekarbonizaciji

Ravnatelj Regionalne energetske agencije Sjever je u petak, 1. veljače 2019. godine, u Hotelu Panorama u Zagrebu, potpisao Povelju o suradnji u cilju dekarbonizacije zgrada do 2050. godine.