C-Track 50 Newsletter July 2019

ct50

Regionalna energetska agencija Sjever kao projektni partner na projektu C-Track 50 financiranom iz programa Obzor 2020 koji za cilj ima mobilizirati i podržati regionalne i lokalne vlasti u energetskom i klimatskom planiranju predstavlja Vam drugi bilten projekta o dosadašnjim aktivnostima i događanjima u kojima sudjeluje. Određeni broj gradova i općina dobit će priliku za uključenje u projekt a time i pomoć u razvoju Akcijskih planova energetski i klimatski održivog razvitka (SECAP) te provođenju politika vezanih za klimu i energiju.

REA Sjever sudjelovala na radionici u sklopu projekta Compete4SECAP

Climate action workshop

U utorak, 14. svibnja u Budimpešti, u prostorijama Impact Hub-a, održana je radionica o klimatskom planiranju u sklopu projekta Compete4SECAP. Ovaj projekt se, kao i projekt C-Track 50, provodi unutar programa Obzor2020. Zbog slične tematike oba projekta (izrada Akcijskih planova energetski i klimatski održivog razvitka, SECAP), na radionicu su pozvani i partneri projekta C-Track 50.

Održan treći nacionalni okrugli stol projekta C-Track 50

Third national roundtable

U skladu s projektnim planom, Regionalna energetska agencija Sjever je u suradnji s Regionalnom energetskom agencijom Sjeverozapadne Hrvatske održala 5. ožujka 2019. godine u Zagrebu treći okrugli stol pod nazivom "Strateški i planski dokumenti na regionalnoj i lokalnoj razini". Osnovni cilj okruglog stola bio je razmijeniti znanja, iskustva i promišljanja vezano uz pripremu strateških dokumenata na lokalnoj (SECAP) i regionalnoj (Akcijski planovi energetske učinkovitosti) razini te ujednačiti pristup i metodologiju izrade ovakvih dokumenata.

REA Sjever sudjelovala na Otvorenom dijalogu partnera i potpisala Povelju o suradnji u cilju dekarbonizacije zgrada do 2050. godine

Potpisivanje povelje o dekarbonizaciji

Ravnatelj Regionalne energetske agencije Sjever je u petak, 1. veljače 2019. godine, u Hotelu Panorama u Zagrebu, potpisao Povelju o suradnji u cilju dekarbonizacije zgrada do 2050. godine.

Treći projektni sastanak

meeting

Treći projektni sastanak C-Track 50 održan je u Oviedu, Španjolska, 5. i 6. veljače. Uz pregled dosadašnjeg napretka u radu te predstavljanje sljedećih koraka, fokus je bio na formuliranju prijedloga nacionalnih prioriteta energetske politike do 2050 godine te poticanje višerazinskog upravljanja kao i planova regionalnih/lokalnih energetskih i klimatskih politika za isti vremenski period.

Želite li napraviti korak dalje i postići ugljičnu neutralnost svojeg grada/općine do 2050.?

Cilj projekta C-Track 50 je mobilizacija i savjetovanje lokalne i regionalne vlasti u razvijanju, financiranju i provedbi ambicioznih integriranih akcijskih planova energetski i klimatski održivog razvitka kako bi se postigla otpornost na klimatske promjene i ugljična neutralnost do 2050.

Kako možete profitirati uključivanjem u projekt C-TRACK 50?

Velik broj gradova i općina dobit će podršku u razvoju i provođenju dugoročnih planova energetskih i klimatskih politika.