1
min read
A- A+
read
Webinar – Long-Term Energy Planning for Carbon Neutrality in EU Cities and Regions

18. prosinac 2019., 10:00 CET

Postavljanjem ambicioznih klimatskih i energetskih ciljeva za 2030. i 2050. godinu, Europska unija postavila se kao lider u borbi protiv klimatskih promjena. Imenovani predsjednik nove Europske komisije najavio je da je borba protiv klimatskih promjena od najveće važnosti u nastojanju Europe da postane prvi ugljično neutralni kontinent do 2050. godine Ipak, u postizanju ugljične neutralnosti ključno je ispunjavanje Pariškog sporazuma te uska suradnja svih razina vlasti i civilnog društva. Naposlijetku, uspjeh klimatske i energetske tranzicije ovisi o sposobnosti uključivanja lokalnih i regionalnih vlasti u upravljanje tim promjenama, počevši od primjera dobre prakse pa do razumijevanja svih lokalnih ograničenja i prepreka. Ali kako se mogu planirati lokalne klimatske akcije? Koji okvir upravljanja je potreban? Kako gradovi i regije mogu provoditi ambiciozne klimatske akcije?

Podrška lokalnim vlastima u dugoročnom energetskom i klimatskom planiranju je cilj projekta  C-Track 50 koji mobilizira i podržava javne vlasti u razvoju, financiranju i implementaciji ambicioznih integriranih održivih energetskih i klimatskih politika. Tako će se C-Track 50 projektom podržati izrada barem 116 akcijskih planova energetski i klimatski održivog razvitka i razviti barem 105 financijskih prijedloga za implementaciju mjera/projekata iz akcijskih planova.

Prvi od dva C-Track 50 webinara uspješno je održan 18. prosinca. Govornici su spomenuli gradove i regije koji su predvodnici lokalnih akcija u Europi te su polaznici webinara imali priliku informirati se o najnovijim energetskim i klimatskim politikama u EU i svijetu te primjerima održivih energetskih projekata, novim alatima i najboljim praksama u energetskom i klimatskom planiranju za postizanje ugljične neutralnosti.

Agenda

  1. Uvod, Alexandra Papadopoulou, Nacionalno tehničko sveuličište u Ateni
  2. Post-COP25: perspektiva lokalne uprave, Riberto Rinalsi, Odbor regija
  3. Održiv Tampere 2030., Elina Seppänen, grad Tampere
  4. Iskustva u regiji Auvergne-Rhône-Alpes, Catherine Premat, AURA-EE
  5. Iskustva grada Chania, Dr. Charalampos Litos
  6. Q&A session

Snimku webinara možete pronaći ovdje.