1
min read
A- A+
read
Accelerating transition: How cities and regions make a difference

C-Track 50 projekt na COP25 u Madridu

Bliska suradnja između svih razina vlasti i civilnog društva je od presudne važnosti za postizanje ugljične neutralnosti. Uspjeh tranzicije ovisi o sposobnosti skaliranja tzv. low-carbon rješenja, a to će se postići uključivanjem regionalnih i lokalnih vlasti.

Koja su najučinkovitija i najisplativija rješenja za smanjenje emisija u gradovima? Da li je skaliranje postojećih klimatskih rješenja dovoljno? Kakav je oblik upravljanja potreban za podršku tranziciji? Kako se napori na ublažavanju klime u gradovima mogu sustavno objasniti, primjerice u nacionalnim izvještajima?

Sljedeći tjedan će se zemlje širom svijeta sastati u Madridu (Španjolska) na 25. konferenciji stranaka Okvirne konferencije Ujedinjenih naroda o promjeni klime (COP25). Prošli sastanci doveli su do značajnijih sporazuma, poput Pariškog sporazuma (COP21).

7. prosinca 2019. godine C-Track 50 projekt bit će predstavljen na popratnom događaju u organizaciji ICLEI Europe, grada Cascais-a (Portugal), Finskog inovacijskog fonda Sitra i Europskog odbora regija.

Događaj će se temeljiti na ključnim spoznajama iz ovog te drugih Horizon 2020 projekata, Nordijskom izvještaju za gradove i zajednice te Talanoa dijalogu. Sudionici će iz prve ruke predstaviti strateške i političke akcije u skaliranju rješenja i jačanju višerazinske suradnje.