1
min read
A- A+
read
CTrack 50 5th project meeting

Projektni sastanak C-Track 50 projekta održan je u Poznanu u Poljskoj, 12. i 13. veljače 2020. godine s ciljem rasprave o napretku i rezultatima postignutima u zadnjih 5 mjeseci te sljedećim koracima. Jedan od ključnih zadataka ove faze projekta je pružanje tehničke podrške gradovima/općinama i županijama u razvijanju njihovih lokalnih/županijskih energetskih i klimatskih planova do 2050. godine te olakšavanje financiranja ključnih projekata. 

Osim sastanka, održano je i jačanje kapaciteta prilikom kojeg su partneri projekta C-Track 50 prezentirali inovativne alate i mehanizme financiranja projekata u svojim zemljama. Svaki od mehanizama se zatim detaljnije analizirao kako bi se procijenilo da li je moguće iste te alate i mehanizme provesti i u drugim državama.