1
min read
A- A+
read
Joint IMEAS and C-track 50 event in Brussels on the 19th of June.
Joint IMEAS and C-track 50 event in Brussels on the 19th of June.
Joint IMEAS and C-track 50 event in Brussels on the 19th of June.
Joint IMEAS and C-track 50 event in Brussels on the 19th of June.
Joint IMEAS and C-track 50 event in Brussels on the 19th of June.
Joint IMEAS and C-track 50 event in Brussels on the 19th of June.
Joint IMEAS and C-track 50 event in Brussels on the 19th of June.
Joint IMEAS and C-track 50 event in Brussels on the 19th of June.

Zajednički popratni događaj EUSEW-a u organizaciji projekata IMEAS i C-Track 50 uspješno je organiziran 19. lipnja u prostorijama AURA-EE.

Oba projekta istražuju povezanost najviših i najnižih razina vlasti i bave se višerazinskim upravljanjem kao sredstvom za uključivanje energetskih politika i klimatskih ciljeva EU u nacionalne, regionalne i/ili lokalne politike. Njihova radna osnova je bazirana na činjenici da je za cjelovit i uspješan proces ugljične tranzicije ključno da se energetska politika EU očituje na lokalnoj razini, odnosno u smislu lokalnih energetskih mjera. Isto tako je bitno da inicijative lokalnih energetskih politika imaju pristup institucijama na višim razinama u tzv. bottom-up pristupu.

Neke od preporuka za „povezivanje nepovezanog“ koje su istaknute tijekom prezentacija i okruglog stola su:

 • Razvoj namjenskih financijskih alata za podršku višerazinskom upravljanju i energetskom i klimatskom planiranju politika na regionalnoj/lokalnoj razini
 • Regulatorna obveza regionalnih/lokalnih vlasti da pripreme energetske i klimatske planove; može se koristiti format Sporazuma gradonačelnika
 • Dodijeliti specifične ciljeve smanjenja stakleničkih plinova na regionalnoj razini na temelju njihovog potencijala i prethodnog savjetovanja; povezati financiranje s poduzetim mjerama
 • Integracija i povezivanje tema kao što su ublažavanje/prilagodba na klimatske promjene i urbanističko prostorno planiranje u gradskim upravama
 • Usklađivanje administrativnih procesa
 • Stvaranje prostora za dijalog za relevantne dionike na nacionalnoj/regionalnoj i regionalnoj/lokalnoj razini, po mogućnosti sastavljen od upravnog odbora i radnih grupa
 • Stvaranje zajedničke metodologije za osiguranje kvalitete podataka i pokazatelja
 • Povezivanje klimatske politike s ciljevima vezanima za sustavne inovacije i energetske tehnologije
 • Uzimanje u obzir tzv. top-down pristupa putem EU direktiva koje obvezuju nacionalne razine da djeluju
 • Jačanje kapaciteta na regionalnoj/lokalnoj razini
 • Pružanje ljudskih resursa i operativnih instrumenata na lokalnoj razini.

Više o ovom događaju možete pronaći na web stranici FEDARENE - a.