Rīgas plānošanas reģions apmeklē projekta C–Track 50 īstenošanas sanāksmi

img

Laika posmā no 2020. gada no 12. līdz 13. februārim Poznaņā, Polijā tikās: “Apvārsnis 2020” programmas finansētā projekta “Nodrošināt neitrālu oglekļa emisiju reģionos līdz 2050. gadam” (“C-Track 50”) partneri no 11 Eiropas Savienības valstīm, lai pārrunātu projekta ieviešanas gaitu, kā arī diskutētu par katrā valstī inovatīvām finansēšanas programmām energoefektivitāti uzlabojošu projektu īstenošanai.

Rīgas plānošanas reģions apmeklē projekta C – TRACK – 50 īstenošanas sanāksmi

Rīgas plānošanas reģions apmeklē projekta C – TRACK – 50 īstenošanas sanāksmi

Laika posmā no 2020. gada no 12. līdz 13. februārim Poznaņā, Polijā tikās: “Apvārsnis 2020” programmas finansētā projekta “Nodrošināt neitrālu oglekļa emisiju reģionos līdz 2050. gadam” (“C -TRACK-50”) partneri no 11 Eiropas Savienības valstīm, lai pārrunātu projekta ieviešanas gaitu, kā arī diskutētu par katrā valstī inovatīvām finansēšanas programmām energoefektivitāti uzlabojošu projektu īstenošanai.

Rīgas plānošanas reģions nozīmīgā enerģētikas un klimata forumā stāsta par projekta C-Track-50 ieguvumiem

Forums par Nacionālo enerģētikas un klimata plānu 2030.gadam

“Esam lepni, ka varam sniegt arī savu artavu Nacionālā enerģētikas un klimata plāna 2030.gadam (NEKP 2030) mērķu sasniegšanā. Šobrīd mūsu reģions kopā ar ekspertiem projekta C-Track-50 ietvaros izstrādā 10 reģiona pašvaldībām ilgtspējīgas enerģētikas un klimata politikas rīcības plānus 2050. gadam ar mērķi samazināt enerģijas patēriņu un samazināt klimata pārmaiņas,” tā nozīmīgā šai tēmai veltītā forumā “Enerģētikas un klimata plāns 2030 – ceļā uz ilgtspējīgu valsti” atzina Rīgas plānošanas reģiona Administrācijas vadītājs Edgars Rantiņš.

Rīgas plānošanas reģions apmainās pieredzē ar Zemgales plānošanas reģionu

Rīgas plānošanas reģions apmainās pieredzē ar Zemgales plānošanas reģionu
Rīgas plānošanas reģiona projekta C – TRACK – 50 ekspertu komanda  sniedz atbalstu 10 Rīgas plānošanas reģiona pašvaldībām un izstrādāt Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plānus.  2019. gada 15. novembrī notika divpusējā tikšanās ar Zemgales plānošanas reģiona ekspertiem, kuras laikā organizācijas dalījās ar pieredzi plānu izstrādē, kā arī apsprieda  politikas rekomendācijas enerģijas un klimata mērķu izpildei 2030 un 2050. gadam.
1

Rīgas plānošanas reģions izglīto Zemgales plānošana reģiona pašvaldības

Rīgas plānošanas reģions izglīto Zemgales plānošana reģiona pašvaldības

Rīgas plānošanas reģiona eksperti projekta C-TRACK-50 ietvaros dalījās ar pieredzi ar Zemgales plānošanas reģiona pašvaldībām par 10 ilgtspējīga enerģētikas un klimata rīcības plāniem, kuru izstrāde šobrīd tiek veikta kopīgi ekspertiem sadarbojoties ar pašvaldību speciālistiem.

Rīgas plānošanas reģiona eksperts Agris Kamanders sniedza ieskatu galvenajos izaicinājumos plānu izstrādē, kā arī minēja iespējamos risinājumus, kuriem nākotnē pašvaldībām būtu vērts pievērst uzmanību.

1

Rīgas plānošanas reģions apmeklē projekta C – TRACK – 50 īstenošanas sanāksmi Atēnās

Rīgas plānošanas reģions apmeklē projekta C – TRACK – 50 īstenošanas sanāksmi

Laika posmā no 2019. gada no 17. līdz 18. septembrim Atēnās, Grieķijā, tikās: “Apvārsnis 2020” programmas finansētā projekta “Nodrošināt neitrālu oglekļa emisiju reģionos līdz 2050. gadam” (“C -TRACK-50”) partneri no 11 Eiropas Savienības valstīm, lai pārrunātu projekta ieviešanas gaitu, kā arī diskutētu par valstu pieredzi, īstenojot daudzlīmeņu sadarbību horizontālā un vertikālā līmenī enerģijas un klimata politikas izstrādē un ieviešanā.

Rīgas plānošanas reģions apmeklē projekta C – TRACK – 50 īstenošanas sanāksmi

Rīgas plānošanas reģions apmeklē projekta C – TRACK – 50 īstenošanas sanāksmi

Laika posmā no 2019. gada no 17. līdz 18. septembrim Atēnās, Grieķijā, tikās: “Apvārsnis 2020” programmas finansētā projekta “Nodrošināt neitrālu oglekļa emisiju reģionos līdz 2050. gadam” (“C -TRACK-50”) partneri no 11 Eiropas Savienības valstīm, lai pārrunātu projekta ieviešanas gaitu, kā arī diskutētu par valstu pieredzi, īstenojot daudzlīmeņu sadarbību horizontālā un vertikālā līmenī enerģijas un klimata politikas izstrādē un ieviešanā.

Rīgas plānošanas reģions: daļa pašvaldību plānos ir CO2 samazināšana par 20%

Rīgas plānošanas reģions: daļa pašvaldību plānos ir CO2 samazināšana par 20%

Rīgas plānošanas reģiona (RPR) pašvaldības virzās uz ambicioziem mērķiem CO2 izmešu samazināšanā - salīdzinot laika periodu pirms desmit un divdesmit gadiem tās uzņēmušās smazināt kaitīgos gāzes izmešus par aptuveni 20%. Tā secināts Rīgas plānošanas reģiona rīkotā semināra laikā ar piecām reģiona pašvaldībām un nozares ekspertiem.

Rīgas plānošanas reģions ar ekspertiem diskutē par risinājumiem energoefektivitātes veicināšanai

Rīgas plānošanas reģions ar ekspertiem diskutē par risinājumiem energoefektivitātes veicināšanai

Rīgas plānošanas reģions 2019. gadā 19. martā noslēdzošajā apaļā galda diskusijā ar Ekonomikas un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemgales plānošanas un Kurzemes plānošanas reģionu ekspertiem diskutēja par risinājumiem energoefektivitātes veicināšanai pašvaldībās.

Rīgas plānošanas reģions apmeklē projekta C – TRACK – 50 īstenošanas sanāksmi

Rīgas plānošanas reģions apmeklē projekta C – TRACK – 50 īstenošanas sanāksmi

Laika posmā no 2019. gada 5. līdz 6. februārim Oviedo, Spānijā, tikās: “Apvārsnis 2020” programmas finansētā projekta “Nodrošināt neitrālu oglekļa emisiju reģionos līdz 2050. gadam” (“C -TRACK-50”) partneri no 11 Eiropas Savienības valstīm, lai pārrunātu projekta ieviešanas gaitu, kā arī diskutētu par valstu pieredzi, īstenojot daudzlīmeņu sadarbību horizontālā un vertikālā līmenī enerģijas un klimata politikas izstrādē un ieviešanā.

Sanāksmes laikā projekta partneri dalījās ar pieredzi CO2 emsiju samazinošu projektu ieviešanā transporta sektorā