The Knowledge Repository is a significant dissemination portal targeting municipalities and other interested stakeholders so as to inform them on issues regarding renewable energy and energy efficiency applications on a local or regional level. The documentation available through this tool comprises of EU strategic documents, national/regional energy and climate plans, other national plans related to C-Track 50’s agenda or plans on a municipal level, legislative acts on renewable energy and energy efficiency, as well as tools such as energy calculators, or links to registries of certified technicians.

Tytuł Sortuj malejąco Rodzaje Obszar tematyczny Kraj Język Rok
Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (t.j. Dz. U. z 2019.660 ze zm.) Inny Akty ustawodawcze Polska Polski 2006
"Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030" z załącznikami Raport polityki Krajowe plany energetyczne i klimatyczne Polska Polski 2019
Czysta planeta dla wszystkich; Europejska długoterminowa wizja strategiczna dobrze prosperującej, nowoczesnej, konkurencyjnej i neutralnej dla klimatu gospodarki Inny Dokumenty strategiczne UE Polska Polski 2018
Krajowa Polityka Miejska 2023 Inny Inne plany krajowe Polska Polski 2015
Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2017 (czwarty) Raport polityki Krajowe plany energetyczne i klimatyczne Polska Polski 2017
Krajowy Plan Rozwoju Mikroinstalacji Odnawialnych Źródeł Energii do roku 2030 Raport polityki Krajowe plany energetyczne i klimatyczne Polska Polski 2015
Rezolucja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 08 lipca 1999 r. w sprawie wzrostu wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych (M.P. 1999.25.365) Inny Akty ustawodawcze Polska Polski 1999
Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania akredytacji organizatorom szkoleń w zakresie odnawialnych źródeł energii... Inny Akty ustawodawcze Polska Polski 2020
Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku i warunków technicznych zakupu ciepła z odnawialnych źródeł energii oraz warunków przyłączania instalacji do sieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1084) Inny Akty ustawodawcze Polska Polski 2017
Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne w zakresie budowy lub przebudowy jednostek wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii w ramach POIŚ Inny Akty ustawodawcze Polska Polski 2016