1

Rīgas plānošanas reģions izglīto Zemgales plānošana reģiona pašvaldības

Rīgas plānošanas reģions izglīto Zemgales plānošana reģiona pašvaldības

Rīgas plānošanas reģiona eksperti projekta C-TRACK-50 ietvaros dalījās ar pieredzi ar Zemgales plānošanas reģiona pašvaldībām par 10 ilgtspējīga enerģētikas un klimata rīcības plāniem, kuru izstrāde šobrīd tiek veikta kopīgi ekspertiem sadarbojoties ar pašvaldību speciālistiem.

Rīgas plānošanas reģiona eksperts Agris Kamanders sniedza ieskatu galvenajos izaicinājumos plānu izstrādē, kā arī minēja iespējamos risinājumus, kuriem nākotnē pašvaldībām būtu vērts pievērst uzmanību.

1

Rīgas plānošanas reģions apmeklē projekta C – TRACK – 50 īstenošanas sanāksmi Atēnās

Rīgas plānošanas reģions apmeklē projekta C – TRACK – 50 īstenošanas sanāksmi

Laika posmā no 2019. gada no 17. līdz 18. septembrim Atēnās, Grieķijā, tikās: “Apvārsnis 2020” programmas finansētā projekta “Nodrošināt neitrālu oglekļa emisiju reģionos līdz 2050. gadam” (“C -TRACK-50”) partneri no 11 Eiropas Savienības valstīm, lai pārrunātu projekta ieviešanas gaitu, kā arī diskutētu par valstu pieredzi, īstenojot daudzlīmeņu sadarbību horizontālā un vertikālā līmenī enerģijas un klimata politikas izstrādē un ieviešanā.

Rīgas plānošanas reģions apmeklē projekta C – TRACK – 50 īstenošanas sanāksmi

Rīgas plānošanas reģions apmeklē projekta C – TRACK – 50 īstenošanas sanāksmi

Laika posmā no 2019. gada no 17. līdz 18. septembrim Atēnās, Grieķijā, tikās: “Apvārsnis 2020” programmas finansētā projekta “Nodrošināt neitrālu oglekļa emisiju reģionos līdz 2050. gadam” (“C -TRACK-50”) partneri no 11 Eiropas Savienības valstīm, lai pārrunātu projekta ieviešanas gaitu, kā arī diskutētu par valstu pieredzi, īstenojot daudzlīmeņu sadarbību horizontālā un vertikālā līmenī enerģijas un klimata politikas izstrādē un ieviešanā.

Rīgas plānošanas reģions: daļa pašvaldību plānos ir CO2 samazināšana par 20%

Rīgas plānošanas reģions: daļa pašvaldību plānos ir CO2 samazināšana par 20%

Rīgas plānošanas reģiona (RPR) pašvaldības virzās uz ambicioziem mērķiem CO2 izmešu samazināšanā - salīdzinot laika periodu pirms desmit un divdesmit gadiem tās uzņēmušās smazināt kaitīgos gāzes izmešus par aptuveni 20%. Tā secināts Rīgas plānošanas reģiona rīkotā semināra laikā ar piecām reģiona pašvaldībām un nozares ekspertiem.

Rīgas plānošanas reģions ar ekspertiem diskutē par risinājumiem energoefektivitātes veicināšanai

Rīgas plānošanas reģions ar ekspertiem diskutē par risinājumiem energoefektivitātes veicināšanai

Rīgas plānošanas reģions 2019. gadā 19. martā noslēdzošajā apaļā galda diskusijā ar Ekonomikas un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemgales plānošanas un Kurzemes plānošanas reģionu ekspertiem diskutēja par risinājumiem energoefektivitātes veicināšanai pašvaldībās.

Rīgas plānošanas reģions apmeklē projekta C – TRACK – 50 īstenošanas sanāksmi

Rīgas plānošanas reģions apmeklē projekta C – TRACK – 50 īstenošanas sanāksmi

Laika posmā no 2019. gada 5. līdz 6. februārim Oviedo, Spānijā, tikās: “Apvārsnis 2020” programmas finansētā projekta “Nodrošināt neitrālu oglekļa emisiju reģionos līdz 2050. gadam” (“C -TRACK-50”) partneri no 11 Eiropas Savienības valstīm, lai pārrunātu projekta ieviešanas gaitu, kā arī diskutētu par valstu pieredzi, īstenojot daudzlīmeņu sadarbību horizontālā un vertikālā līmenī enerģijas un klimata politikas izstrādē un ieviešanā.

Sanāksmes laikā projekta partneri dalījās ar pieredzi CO2 emsiju samazinošu projektu ieviešanā transporta sektorā

Notiek diskusija par daudzlīmeņu sadarbību enerģētikas un klimata politikas plānošanā

Rīgas plānošanas reģions (RPR) 2018.gada 30. oktobrī  rīkoja plānošanas reģionu un ministriju apaļā galda diskusiju par daudzlīmeņu sadarbību enerģētikas un klimata politikas plānu izstrādē plānošanas reģionu kontekstā.