1
min read
A- A+
read
EU Sustainable Energy Week
EU Sustainable Energy Week
EU Sustainable Energy Week

Jaunākā informācija

Pasākums notika Residence Palace Maelbek zālē, kurā virmot virmoja no lielā dalībnieku skaita un intereses. Viesiem bija iespēja iepazīties ar demonstrēto projektu pasākumiem, gūstot vērtīgu informāciju par pašvaldību lomu. Ar tēmai veltītām prezentācijām uzstājās R. Handfingers [Rainer Handfinger] (Ilgtspējīga vietējā attīstība), D. Dipjetro [Danilo di Pietro] (Vietējo pašvaldību nostiprināšana, plānojot ilgtspējīgu enerģētiku un pielāgošanos klimata pārmaiņām), P. Bjārs [Patrick Biard] (Kā panākt daudzlīmeņu pārvaldību neitrālām emisijām līdz 2050. gadam) un T. Pukšecs [Tomislav Pukšec] (Darbs ar daudzām ieinteresētajām pusēm).

Bjārs uzsvēra to, cik svarīgs veiksmīgas daudzlīmeņu pārvaldības faktors ir kopējs redzējums un politiskā apņemšanās visos līmeņos.

Uz vietas veiktā viedokļu aptaujā noteica, ka lielākais nākotnes izaicinājums enerģētikas un klimata politikas jautājumu risināšanai ir finansējums. Citi izaicinājumi ir prasmju un personāla trūkums.


Vai jūs interesē pašvaldību loma Eiropas politiku veiksmīgai pārveidošanai vispārpieņemtā praksē un kā to var veicināt?  Nepalaidiet garām EUSEW 19 pasākumu “Vietējās iestādes kā virzītājspēks klimata pārmaiņu ietekmes mazināšanā”!

Lai auditorijā veicinātu diskusiju, vairāku iniciatīvu un ES finansētu projektu pārstāvji stāstīs par savām koncepcijām, metodēm un pieredzi; tie būs Pilsētas mēru pakts, Eiropas Enerģētikas balva (EEA) (kvalitātes vadība un marķēšana), CoME EASY (kurā SECAP veidošanai un īstenošanai apvienoti CoM un EEA), IMPLEMENT (EEA pieeja 4 jaunās valstīs), EMPOWERING un LIFE SEC ADAPT (no SEAP uz SECAP), C-Track 50 (ilgtermiņa pieeja 2050. gadam) un PentaHelix (daudzas ieinteresētās puses un pārvaldība).

Apmeklētājiem būs iespēja izmantot projektu rezultātus (konstatētos faktus, rīkus, e-platformas), ko viegli īstenot citur. Šajā pasākumā rādītās iniciatīvas dos vērtīgu informāciju gan vietējām, gan reģionālajām un valsts iestādēm, un politisko lēmumu pieņēmējiem, kuri vēlas attīstīt un uzlabot savu klimata stratēģiju un aktīvi piedalīties Eiropas turpmākās enerģētikas veidošanā.

Runātāju vidū ir Reģionu komitejas, kā arī vietējo un reģionālo iestāžu pārstāvji no visas Eiropas.

Lai iegūtu plašāku informāciju, uzklikšķiniet  https://eusew.eu/local-authorities-drivers-address-climate-change