1
min read
A- A+
read
C-Track 50 at ICCA 2019
C-Track 50 at ICCA 2019

Starp vairākām sadarbīgām starptautiskām klimata iniciatīvām C Track 50 projektu izvēlējās demonstrēšanai 2019. gada Starptautiskajā Konferencē par rīcību klimata jomā (ICCA 2019).

Starptautiskā Konference par rīcību klimata jomā — ICCA2019 — pulcējās 2019. gada 22. un 23. maijā Heidelbergā. Viesus uzņēma Vācijas Vides ministrija kopā ar Bādenes-Virtembergas federālo zemi un Heidelbergas pilsētu. Konferencē piedalījās valstu un reģionālo pārvaldes iestāžu vadītāji, kā arī starptautisko organizāciju, iniciatīvu un tīklu pārstāvji, lai dalītos zināšanās un pieredzē par rīcību klimata jomā un izstrādātu kopīgas stratēģijas nākotnei. Aptuveni 1000 dalībnieki no 80 valstīm apsprieda sadarbīgu rīcību klimata jomā. Tā ir pirmā šāda mēroga konference, kas veltīta tieši šim jautājumam.

Sadarbīga rīcība klimata jomā nozīmē komunikāciju, koordinēšanu un sadarbību starp dažādiem līmeņiem un interesentu grupām. Reģioni, lielas un mazas pilsētas un komūnas ir pamatā dinamiskai globālai kustībai, kas vērsta uz pārkārtošanos. Reģioni, kuriem ir ekonomisks un inovatīvs potenciāls un kur strādā kopā ar iedzīvotājiem un ieinteresētajām pusēm, var izkopt taupīgu praksi ar mazu emisiju un veidot stipru infrastruktūru, kā arī sociālās sistēmas un dzīvesstilus. Turpretim izlēmīga vadība un labs valdības atbalsts ir būtisks, lai reģioni varētu pilnībā realizēt savu pārkārtošanās potenciālu.

Šāds ir konteksts, kurā projekta partneri ICLEI Europe uzaicināja iepazīstināt ar C-Track 50 projektu citu jaunu projektu un iniciatīvu vidū sadarbībai rīcībai klimata jomā. Tā rezultātā projekts nonāca www.icca2019.org vietnē, un pasākuma galadokumentā ir minētas ICCA2019 iniciatīvas. Šīs iniciatīvas pierāda reģionālo un vietējo pasākumu svarīgo nozīmi.

Konference liecināja par to, cik nozīmīgi ir pamatnosacījumi, kas ļauj pilsētām un pašvaldībām darboties, kļūstot par aktīviem dalībniekiem klimata pasākumu un ilgtspējīgas attīstības jomā. Šādi pamatnosacījumi aptver daudzus jautājumus—no piekļuves finanšu resursiem un attiecīgajām zināšanām līdz pat regulējumam. Dažus mēnešus pirms ANO ģenerālsekretāra samita par rīcību klimata jomā (UNFCCC/COP25) 23. septembrī ICCA2019 dalībnieki raidīja spēcīgu signālu pasaulei. Vērienīga rīcība klimata jomā un Parīzes nolīguma un 2030. gada Ilgtspējīgas attīstības programmas mērķu izpilde būs iespējama, ja būs sadarbība starp nozarēm un pārvaldes līmeņiem.

Sīks kopsavilkums par konferenci, ko sniedzis Ilgtspējīgas attīstības institūts (IISD), skatāms šeit.

Klikšķiniet šeit, lai noskatīto videoierakstu ar galvenajiem ICCA2019 brīžiem; ICCA2019 konferences fotoattēli pieejami tās vietnē.