2
min read
A- A+
read
C-Track 50 promoting multi-level stakeholder involvement for a successful energy transition in cities and regions during the EU Regions Week 2019
C-Track 50 promoting multi-level stakeholder involvement for a successful energy transition in cities and regions during the EU Regions Week 2019

Kas jādara Eiropas reģioniem un pilsētām, pārkārtojot enerģētiku, lai Eiropa 2050. gadā būtu klimatneitrāla? Šim jautājumam bija iedalīta centrālā vieta C-Track 50 augsta līmeņa pasākumā “Parīzes nolīguma īstenošana enerģētikas pārkārtošana ES pilsētās un reģionos” Eiropas Reģionu un pilsētu nedēļā, Briselē, 2019 gada 9. oktobrī.

Atvērtās grupu un plenārsēžu diskusijās no dažādām perspektīvām, proti, no ogļu ieguves rajonu, salu, enerģijas trūkuma, viedo pilsētu un enerģijas kopienu viedokļa, noteica iespējas, risinājumus un iespējamos Eiropas enerģētikas pārkārtošanas ceļus.

Sanāksmē, ko organizēja Eiropas Reģionu komiteja, Eiropas Komisijas Enerģētikas ĢD un C-Track 50 projekta partneris ICLEI Europešī projekta ietvaros, uzsvēra visu pārstāvju—no vietējā līdz Eiropas līmenim—nepārprotamo vēlmi paaugstināt starptautiskās saistības un līdz 2050. gadam panākt klimatneitralitāti. Dalībnieki sprieda, kā dekarbonizēt enerģijas piegādes Eiropā, apvienojot reģionu, pilsētu un iedzīvotāju spēkus. Aplūkojot Eiropas daudzlīmeņu pārvaldības mehānismus un dažādos priekšnosacījumus, jo īpaši ogļu ieguves un salu reģionos, dalībnieki uzsvēra vajadzību pēc holistiskas, taisnīgas un vērienīgas stratēģijas, ņemot vērā reģionus un pašvaldības un atvēlot konkrētus pasākumus un instrumentus.

Runātāji J. Buzeks [Jerzy Buzek] (EP, ITRE komiteja), V. Stepjens [Witold Stępień] (Lodzas Reģionālā asambleja), E. Aillo [Eero Ailio] (Enerģētikas ĢD), J. Arikans [Yunus Arikan] (ICLEI) un S. Zāmuma [Sarah Zamoum] (Beļģijas klimata kustība) uzsvēra vajadzību pēc reālām alternatīvām iedzīvotāju zaudēto ienākumu kompensēšanai pēc fosilā kurināmā aizstāšana. Arī pēc tam notikušajās world café debatēs mēģināja definēt atbilstošu, sinhronizētu īsa, vidēja un ilgtermiņa pasākumu kompleksu. Diskusijā skāra ne vien mērķtiecīgu finansiālu atbalstu ogļu ieguves reģioniem, bet arī oglekļa nodokļu shēmas, un aicināja intensīvāk strādāt pie demonstrācijas un pilotprojektiem jaunu tehnoloģiju veidošanai un iedzīvotāju iesaistīšanai aktīvam izmaiņu atbalstam.

Runātāji un dalībnieki apliecināja stingru apņemšanos veicināt daudzlīmeņu pārvaldības procesus, kā arī sadarboties un apmainīties ar labu praksi, lai enerģētiskā pārkārtošanās būtu godīga un taisnīga un par labu visiem.

Runāja arī P. Beikers [Paul Baker] (Ogļu reģionu platforma), G. Landāls [Gustaf Landhal] (GrowSmarter) V. Dunina-Majevska [Wioletta Dunin-Majewska] (Enerģētikas ĢD), Dž. Roberts [J. Roberts] (Rescoop) un L. Bazena [Laura Bazen] (Beļģijas klimata kustība).

Skatieties sesiju vēlreiz šeit; detalizēts apkopojums par galvenajiem vēstījumiem šeit.

“Taisnīga pārkārtošanās fonda izveidošana mūsu ogļu reģionam—visjutīgākajam no visiem oglekļa intensīvajiem reģioniem—ir vēl vairāk pamatota un steidzama, ņemot vērā ES 2050 ilgtermiņa klimata stratēģiju un “Zaļo kursu”. Būtiski svarīgi ir izveidot atsevišķu DFS pozīciju un gūt naudu fonda papildināšanai” —J. Buzeks, Eiropas Parlaments.