1
min read
A- A+
read
Webinar – Long-Term Energy Planning for Carbon Neutrality in EU Cities and Regions

2019. gada 18. decembrī, plkst. 10:00 CET

Izvirzot vērienīgus mērķus 2030. un 2050. gadam klimata un enerģētikas jomā, Eiropas Savienība ir uzņēmusies līdera lomu cīņā pret klimata pārmaiņām. Jaunās ES Komisijas priekšsēdētāja kandidāte ir deklarējusi, ka cīņa pret klimata pārmaiņām ir ārkārtīgi nozīmīga, lai līdz 2050. gadam kļūtu par neitrālu oglekļa emisiju kontinentu. Tomēr, lai, pildot Parīzes nolīgumu, panāktu neitrālu oglekļa emisiju, būtiska nozīme ir ciešai sadarbībai starp visu līmeņu pārvaldes iestādēm un pilsonisko sabiedrību. Kopumā pārkārtošanās veiksme klimata un enerģētikas jomā ir atkarīga no spējas iesaistīt reģionālās iestādes šo pārmaiņu vadībā, sākot ar labākās prakses ieviešanu, bet izprotot arī vietējos ierobežojumus un šķēršļus. Bet kā plānot rīcību pašvaldībās klimata pārmaiņu mazināšanai? Kāda pārvaldības sistēma ir vajadzīga? Un kā pilsētas un reģioni var aktīvāk īstenot vērienīgu rīcību klimata jomā?

Atbalsts vietējām pašvaldībām ilgtermiņa plānošanā enerģētikas un klimata jomā—tieši tāds ir  C-Track 50 projekta mērķis, jo projekts paredzēts valsts varas īstenotāju mobilizācijai un atbalstam vērienīgu integrētu ilgtspējīgas enerģētikas un klimata politikas plānu veidošanā, finansēšanā un īstenošanā. Šim nolūkam C-Track 50 atbalsta vismaz 116 ilgtspējīgas enerģētikas un klimata politikas rīcības plānus un strādā pie vairāk nekā 105 finansēšanas priekšlikumiem attiecīgo pasākumu/projektu īstenošanai.

Pirmo no diviem C-Track 50 vebināriem veiksmīgi pabeidza 18. decembrī. Runātāji pārstāvēja tās pilsētas un reģionus, kas pirmie Eiropā sākuši rīkoties vietējā mērogā, un apmeklētājiem bija iespēja padziļināt zināšanas par jaunāko ES un globālo enerģētikas un klimata politiku, kā arī smelties iedvesmu no ilgtspējīgas enerģijas paraugprojektiem, enerģētikas un klimata plānos atklājot sev jaunus rīkus un labāko praksi neitrālu oglekļa emisiju panākšanai.

Dienas kārtība

  1. A. Papandopulu [Alexandra Papadopoulou], Atēnu Valsts tehniskā universitāte. Ievadvārdi
  2. R. Rinaldi [Roberto Rinaldi], Reģionu komiteja, Post-COP25—pašvaldības redzējums 
  3. E. Sepenena [Elina Seppänen], Tamperes pilsēta. Ilgtspējīga Tampere 2030
  4. K. Premata [Catherine Premat], AURA-EE. Pieredze Overņas-Ronas-Alpu reģionā
  5. Dr. H. Litos [Charalampos Litos]. Hanijas pašvaldības pieredze
  6. Jautājumi un atbildes

Vebināra ieraksts atrodams  šeit.