1
min read
A- A+
read
Accelerating transition: How cities and regions make a difference

C-Track 50 projekts COP25 konferencē Madridē

Neitrālas oglekļa emisijas panākšanai vajadzīga cieša sadarbība starp visu līmeņu pārvaldes iestādēm un pilsonisko sabiedrību. Pārkārtošanās veiksme ir atkarīga no spējas plašāk ieviest risinājumus ar zemu oglekļa patēriņu; to var tikai panākt, iesaistot reģionālās iestādes.

Kādi ir visefektīvākie un rentablākie risinājumi, lai samazinātu emisiju pilsētās? Vai pietiek ar esošo klimata problēmu risinājumu plašāku ieviešanu? Kāda pārvaldības sistēma ir vajadzīga pārkārtošanās atbalstam? Kā sistemātiski atskaitīties par pilsētu paveikto klimata pārmaiņu mazināšanā, piemēram, valstu ziņojumos?

Nākamnedēļ valstis no dažādām pasaules malām pulcēsies Madridē (Spānijā) ANO Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām 25. konferencē (COP25). Iepriekšējās reizēs tika panākti pagriezienpunkta risinājumi, piemēram, Parīzes nolīgums, COP21 konferencē.

2019. gada 7. decembrī (no plkst. 12:30 līdz 14:00) pasākumā, kura līdzorganizators ir ICLEI Europe, Kaškaišas pilsēta Portugālē, Somijas inovāciju fonds Sitra un Eiropas Reģionu komiteja, notiks C-Track 50 projekta prezentācija.

Pasākuma pamatā būs galvenās atziņas no šī un citiem “Apvārsnis 2020” projektiem, Ziemeļvalstu pārskata “Kļūt dabai draudzīgākiem pilsētu un kopienu mērogā” un Talanoa dialogiem, un pārstāvji paši ziņos par stratēģisko un taktisko rīcību risinājumu plašākai ieviešanai un daudzlīmeņu sadarbības stiprināšanai.