Projekta otrā sanāksme

Img_1
Img_2

2018. gada 6. septembrī otrās projekta sanāksmes laikā Debrecenā, Ungārijā, partneri apsprieda uz doto brīdi aktuālo projekta ieviešanā, kā arī projekta īstenošanas nākamos soļus, tajā skaitā atklāta konkursa izsludināšanu pašvaldībām, tehniskā atbalsta saņemšanai ilgtspējīgas enerģētikas un klimata plānu izstrādē. Projekta partneri apskatījās dažādas tematiskās jomas, kurās ir īstenota daudzlīmeņu pārvaldība un piemērus par līdz šim panākto sadarbību ar reģionālajām un valsts iestādēm. Otrā diena tika veltīta projekta partneru kapacitātes paaugstināšanai par daudzlīmeņu pārvaldību un ilgtspējīgā enerģētikas un klimata plānošanas jautājumu. Partneri apmainījās ar labāko praksi un pieredzi, kā arī mēģināja noteikt 6 galvenos aspektus, kas ir svarīgi klimatam un enerģijai saistībā ar daudzlīmeņu sadarbību. Šie galvenie aspekti ir šādi: 1) mērķu sasniegšana un atbildības sadale; 2) vadība un piemēri; 3) komunikācija un sadarbība; 4) lokālo un nacionālo prioritāšu apvienošana; 5) finansējums 6) savstarpēji saskaņotas darbības un attīstība.