Rīgas plānošanas reģions apmeklē projekta C–Track 50 īstenošanas sanāksmi

img

Laika posmā no 2020. gada no 12. līdz 13. februārim Poznaņā, Polijā tikās: “Apvārsnis 2020” programmas finansētā projekta “Nodrošināt neitrālu oglekļa emisiju reģionos līdz 2050. gadam” (“C-Track 50”) partneri no 11 Eiropas Savienības valstīm, lai pārrunātu projekta ieviešanas gaitu, kā arī diskutētu par katrā valstī inovatīvām finansēšanas programmām energoefektivitāti uzlabojošu projektu īstenošanai.

Rīgas plānošanas reģions apmeklē projekta C – TRACK – 50 īstenošanas sanāksmi

Rīgas plānošanas reģions apmeklē projekta C – TRACK – 50 īstenošanas sanāksmi

Laika posmā no 2019. gada no 17. līdz 18. septembrim Atēnās, Grieķijā, tikās: “Apvārsnis 2020” programmas finansētā projekta “Nodrošināt neitrālu oglekļa emisiju reģionos līdz 2050. gadam” (“C -TRACK-50”) partneri no 11 Eiropas Savienības valstīm, lai pārrunātu projekta ieviešanas gaitu, kā arī diskutētu par valstu pieredzi, īstenojot daudzlīmeņu sadarbību horizontālā un vertikālā līmenī enerģijas un klimata politikas izstrādē un ieviešanā.

Projekta otrā sanāksme

Img_1

2018. gada 6. septembrī otrās projekta sanāksmes laikā Debrecenā, Ungārijā, partneri apsprieda uz doto brīdi aktuālo projekta ieviešanā, kā arī projekta īstenošanas nākamos soļus, tajā skaitā atklāta konkursa izsludināšanu pašvaldībām, tehniskā atbalsta saņemšanai ilgtspējīgas enerģētikas un klimata plānu izstrādē. Projekta partneri apskatījās dažādas tematiskās jomas, kurās ir īstenota daudzlīmeņu pārvaldība un piemērus par līdz šim panākto sadarbību ar reģionālajām un valsts iestādēm.