Wideokonferencja dla wielkopolskich gmin nt. projektu C-TRACK 50

widok zanonimizowany

W dniu 22 lipca 2020 r. odbyło się webinarium adresowane do tych wielkopolskich gmin, które nie uczestniczą bezpośrednio w projekcie C-Track 50. Celem wydarzenia było przekazanie informacji nt. budowania potencjału władz lokalnych w kontekście wyzwań związanych z adaptacją lokalnych samorządów do zmian klimatu.