SPOTKANIE PROJEKTU C-TRACK 50 ZWIĄZANE Z PRZEKAZANIEM DOKUMENTACJI

Przywitanie gości

W dniu 26 lutego 2020r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu odbyło się spotkanie Krzysztofa Grabowskiego, Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego, z burmistrzami i wójtami z 10 pilotażowych gmin biorących udział w projekcie C-Track 50 – Umieszczenie regionów na drodze do neutralności węglowej w 2050 (ang.

Piąte spotkanie projektowe

piąte spotkanie projektowe

W dniach 12-13 lutego 2020 r. odbyło się piąte spotkanie projektu C-Track 50. Gospodarzem spotkania był Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. W pierwszym dniu odbyły się kolejne już warsztaty poświęcone budowaniu potencjału kompetencyjnego partnerów w obszarach narzędzi i schematów finansowania zawierających elementy innowacyjne oraz społeczności energetycznych, prezentowanych na podstawie studiów przypadku.

Warsztaty dla gmin - Poznań 29 października 2019 r.

warsztaty 1

29 października 2019r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34 zorganizowane zostało kolejne spotkanie w formule warsztatów dla 10 wielkopolskich gmin uczestniczących w projekcie C-Track 50. Tematem przewodnim spotkania było omówienie głównych problemów jakie występują w procesie aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej do standardu SECAP (zwłaszcza trudności z uzyskaniem bieżących danych) oraz zasad określania lokalnych warunków adaptacji do zmian klimatu. W trakcie przedstawionej prezentacji omówione zostały m.in.

Drugi Okrągły Stół adresowany do wybranych gmin z terenu Wielkopolski

otwarcie spotkania

15 kwietnia 2019r., Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Poznań, al. Niepodległości 34

Jednym z celów warsztatów, które odbyły się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, było omówienie najważniejszych zagadnień dotyczących aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej do standardu SECAP oraz prób sformułowania lokalnych priorytetów w polityce energetycznej i klimatycznej.

Trzeci okrągły stół ekspertów w ramach projektu C-Track 50 w Wielkopolsce

otwarcie spotkania przez Dyrektora DRiRW

Lokalizacja: siedziba UMWW, al. Niepodległości 34, Poznań, 15 marca 2019 r.

W trzecim okrągłym stole projektu C-Track 50 w Wielkopolsce w roli ekspertów z poziomu krajowego i regionalnego uczestniczyli przedstawiciele następujących instytucji:

 - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,

- Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska,

Trzecie spotkanie projektowe

meeting

Trzecie spotkanie projektowe projektu C-Track 50 miało miejsce w Oviedo w Hiszpanii w dniach 5 i 6 lutego br. Oprócz zaprezentowania postępów prac i najbliższych zadań, skoncentrowano się na sformułowaniu zaleceń dotyczących priorytetów krajowych polityk energetycznych do roku 2050 oraz wsparcia dla zarządzania wielopoziomowego, a także na temat regionalnych / lokalnych planów dotyczących energii i polityki klimatycznej dla tego samego horyzontu czasowego.