1
min read
A- A+
read
otwarcie spotkania przez Dyrektora DRiRW
Obrady
Obrady cd.

Lokalizacja: siedziba UMWW, al. Niepodległości 34, Poznań, 15 marca 2019 r.

W trzecim okrągłym stole projektu C-Track 50 w Wielkopolsce w roli ekspertów z poziomu krajowego i regionalnego uczestniczyli przedstawiciele następujących instytucji:

 - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,

- Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska,

- Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego,

- Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Poznaniu,

- Departament  Środowiska UMWW,

- Departament  Rolnictwa i Rozwoju Wsi UMWW,

- Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią Sp. z o.o. w likwidacji.

 

W trakcie spotkania dokonano podsumowania głosów i uwag z dwóch poprzednich okrągłych stołów ekspertów. W ramach przygotowanej prezentacji multimedialnej przedstawione zostały uwarunkowania zarządzania wielopoziomowego na tle projektu „Polityka Energetyczna Polski do roku 2040”.

W posumowaniu wypracowane zostały rekomendacje dla Ministerstwa Energii, które wcześniej zostaną poddane weryfikacji i zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego.