1
min read
A- A+
read
EU Sustainable Energy Week
EU Sustainable Energy Week
EU Sustainable Energy Week

AKTUALIZACJA:

Wydarzenie zostało zrealizowane w sali Residence Palace Maelbek, która wręcz wibrowała z powodu zainteresowania dużej liczby uczestników. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z działaniami realizowanych projektów, uzyskując przydatne informacje na temat roli władz lokalnych. Ukierunkowaną prezentację poprowadzili Rainer Handfinger (Zrównoważony rozwój lokalny), Danilo di Pietro (Wzmocnienie lokalnych władz w planowaniu zrównoważonej energii i adaptacji klimatu), Patrick Biard (Jak osiągnąć wielopoziomowe zarządzanie neutralnością węglową do 2050 r.) i Tomislav Pukšec (Zaangażowanie wielu zainteresowanych stron ).

Pan Biard podkreślił znaczenie wspólnej wizji i zaangażowania politycznego na wszystkich poziomach dla skutecznego i efektywnego zarządzania wielopoziomowego.

W ankiecie na żywo podczas sesji dotyczącej wyzwań związanych z polityką energetyczną i klimatyczną finansowanie zostało uznane za główne wyzwanie, którym należy się zająć w przyszłości. Dodatkowe wyzwania obejmują brak kompetencji i personelu.


Czy interesuje Cię rola władz lokalnych w skutecznym przełożeniu polityki europejskiej na ustalone i zaakceptowane praktyki oraz jak można je ulepszyć? Nie przegap wydarzenia EUSEW 19 „Władze lokalne jako czynniki sprawcze w walce ze zmianami klimatu!

Aby ułatwić debatę wśród odbiorców, kilka inicjatyw i projektów finansowanych przez UE przedstawi swoje koncepcje, podejścia i doświadczenia: Porozumienie Burmistrzów, Europejska Nagroda Energetyczna eea (zarządzanie jakością i podejście do etykietowania), CoME EASY (połączenie CoM i eea dla SECAP opracowanie i wdrożenie), WDROŻENIE (podejście eea w 4 nowych krajach), WSPARCIE i LIFE SEC ADAPT (uaktualnienie SEAP do SECAP), C-Track 50 (podejście długofalowe do 2050 r.) i PentaHelix (podejście obejmujące wiele zainteresowanych stron i zarządzanie).

Uczestnicy tej sesji będą mieli okazję skorzystać z wyników projektów (wyniki, narzędzia, platformy elektroniczne itp.), które można łatwo przenieść do różnych uwarunkowań lokalnych. Inicjatywy przedstawione podczas tej sesji dostarczą użytecznych informacji zarówno władzom lokalnym, regionalnym i krajowym, jak i decydentom politycznym, którzy chcą opracować i ulepszyć swoją strategię klimatyczną oraz aktywnie kształtować przyszłość energetyczną Europy.

Prelegentami sesji będą przedstawiciele Komitetu Regionów oraz przedstawiciele władz lokalnych i regionalnych w całej Europie.

Aby uzyskać więcej informacji, możesz kliknąć tutaj:  https://eusew.eu/local-authorities-drivers-address-climate-change