1
min read
A- A+
read
img

Czwarte spotkanie projektowe C-Track 50, zrealizowane w Atenach w Grecji, 18 września, miało na celu omówienie postępów prac przez pierwsze 18 miesięcy, w perspektywie nadchodzącego raportu okresowego, ale także wymianę informacji na temat kolejnych kroków. W tym celu przedstawiono wyniki krajowych posiedzeń stołu okrągłych Stołów dotyczące zaleceń w sprawie priorytetów krajowej polityki energetycznej na 2050 r. Ponadto istotnym tematem było sformułowanie regionalnych / lokalnych planów polityki energetycznej i klimatycznej na 2050 r. oraz kart-fiszek projektów, określenie potrzeb władz lokalnych w tym kierunku, a także wyzwań, jakie napotykają partnerzy podczas współpracy z nimi. Spotkanie projektowe zostało zrealizowane równolegle z działaniami na rzecz budowania potencjału w zakresie długoterminowego planowania odnośnie zrównoważonej energii i zarządzania wielopoziomowego, podczas których partnerzy wymienili swoje doświadczenia, szczególnie po dyskusjach przy okrągłym stole UE.