1
min read
A- A+
read
warsztaty 1
warsztaty 2
warsztaty 3

29 października 2019r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34 zorganizowane zostało kolejne spotkanie w formule warsztatów dla 10 wielkopolskich gmin uczestniczących w projekcie C-Track 50. Tematem przewodnim spotkania było omówienie głównych problemów jakie występują w procesie aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej do standardu SECAP (zwłaszcza trudności z uzyskaniem bieżących danych) oraz zasad określania lokalnych warunków adaptacji do zmian klimatu. W trakcie przedstawionej prezentacji omówione zostały m.in. wnioski płynące z już zakończonego projektu przygotowania Planów adaptacji do zmian Klimatu w 44 miastach Polski powyżej 100 tys. mieszkańców. Omówione zostały również zasady i warunki wsparcia dla gmin odnośnie przygotowania dokumentacji projektowej dla przedsięwzięć wcześniej zgłoszonych do realizacji przez gminy w fiszach projektowych.

 

English version:

On 29 October, 2019, the next meeting for 10 communes from Wielkopolska participating in the C-Track 50 project was organized. The meeting conducted in the workshop form took place in the premises of the Marshal Office of the Wielkopolska Region in Poznań at 34 Niepodleglosci  Street. The main topic of the meeting was to discuss the main problems that occur in the process of updating the Low Carbon Economy Plan to the SECAP standard (especially difficulties with obtaining current data) and the rules for determining local conditions for adaptation to climate change. During the presentation, among others, there were discussed the conclusions from the already finished project 44MPA to prepare Plans for adaptation to climate change in 44 Polish towns of over 100,000 residents. The terms and conditions of support for municipalities, regarding preparation of project documentation for investments declared by municipalities in project fiches, were also discussed.