1
min read
A- A+
read
spotkanie w Olsztynie w siedzibie WMAE

spotkanie w Olsztynie w siedzibie WMAE

spotkanie w Olsztynie w siedzibie WMAE
spotkanie w Olsztynie w siedzibie WMAE

28 listopada w Olsztynie odbyło się pierwsze z planowanych dwustronnych spotkań związanych z upowszechnianiem efektów projektu C-Track 50 w regionie partnerskim, reprezentowanym przez Warmińsko-Mazurską Agencję Energetyczną Sp. z o.o. w Olsztynie.

Program spotkania obejmował m.in. wprowadzenie do projektu C-Track 50, doświadczenia z realizacji projektu w dziesięciu gminach województwa wielkopolskiego, informacje nt. Bazowej Inwentaryzacji Emisji w dokumencie SECAP i dostępności danych na poziomie gminy - praktyczne rozwiązania, przykłady opracowanych fisz projektowych oraz doświadczenia województwa warmińsko-mazurskiego we wdrażaniu działań polityki energetycznej i klimatycznej na poziomie regionalnym i lokalnym.

Spotkanie zakończyło się żywą dyskusją na temat warunków wymiany doświadczeń między regionami. Ich weryfikacja będzie możliwa m.in. w ramach drugiego spotkania planowanego na początku 2020 roku.