1
min read
A- A+
read
piąte spotkanie projektowe

piąte spotkanie projektowe

piąte spotkanie projektowe
piąte spotkanie projektowe
piąte spotkanie projektowe
piąte spotkanie projektowe
piąte spotkanie projektowe
piąte spotkanie projektowe
piąte spotkanie projektowe
piąte spotkanie projektowe

W dniach 12-13 lutego 2020 r. odbyło się piąte spotkanie projektu C-Track 50. Gospodarzem spotkania był Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. W pierwszym dniu odbyły się kolejne już warsztaty poświęcone budowaniu potencjału kompetencyjnego partnerów w obszarach narzędzi i schematów finansowania zawierających elementy innowacyjne oraz społeczności energetycznych, prezentowanych na podstawie studiów przypadku.

W trakcie spotkań roboczych partnerzy referowali dotychczasowe postępy i kolejne kroki w ramach C-Track 50. Szczególnie dużo miejsca poświęcono finalizowaniu działań w zakresie aktualizacji dokumentów SEAP do standardu SECAP, co w przypadku partnera polskiego odnosiło się do aktualizacji posiadanych przez gminy PGN-ów (Planów Gospodarki Niskoemisyjnej), m.in. poprzez aktualizację bazowej inwentaryzacji emisji, ujęcie działań adaptacyjnych do zmian klimatu planowanych do wdrożenia w danej gminie/mieście oraz uwzględnienie nowych inwestycji w obszarze zarówno poprawy efektywności energetycznej w budynkach czy oświetleniu ulicznym, jak i zastosowaniu odnawialnych źródeł energii.

Uczestniczące w projekcie C-Track 50 wielkopolskie samorządy lokalne aktualizujące swoje PGN-y i przygotowujące kolejne projekty inwestycyjne to: Gmina Brudzew, Miasto i Gmina Buk, Miasto i Gmina Grabów nad Prosną, Miasto i Gmina Kępno, Gmina Mycielin, Gmina Powidz, Gmina Przykona, Miasto i Gmina Rawicz, Gmina Szydłowo oraz Miasto i Gmina Trzcianka.