1
min read
A- A+
read
Przywitanie gości

Przywitanie gości

Pamiątkowe zdjęcie
Pamiątkowe zdjęcie

W dniu 26 lutego 2020r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu odbyło się spotkanie Krzysztofa Grabowskiego, Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego, z burmistrzami i wójtami z 10 pilotażowych gmin biorących udział w projekcie C-Track 50 – Umieszczenie regionów na drodze do neutralności węglowej w 2050 (ang. Putting regions on track for carbon neutrality by 2050) realizowanego przez Województwo Wielkopolskie w ramach programu HORYZONT 2020.

Celem spotkania było oficjalne przekazanie ww. gminom dokumentacji opracowanych i sfinansowanych w ramach realizowanego przez Województwo Wielkopolskie projektu C-Track 50. Dokumenty te będą wykorzystane przy opracowaniu wniosków o dofinansowanie wybranych przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie polityki energetycznej i klimatycznej, planowanych do realizacji w ramach gminnych Planów Gospodarki Niskoemisyjnej lub ich aktualizacji. Wnioski składane będą w ramach aktualnych lub przyszłych naborów wniosków na przedsięwzięcia inwestycyjne dofinansowane ze środków unijnych i krajowych na terenie Wielkopolski.

Opracowaną w ramach projektu C-Track 50 i przekazaną dokumentację stanowiło:

sześć audytów energetycznych budynków, po jednym dla gmin: Brudzew, Buk, Mycielin, Powidz, Rawicz, Trzcianka;

• jeden program funkcjonalno-użytkowy, dla gminy Szydłowo;

• cztery wzorcowe projekty mikroinstalacji fotowoltaicznych montowanych na dachu lub gruncie, łącznie cztery projekty wzorcowe dla każdej z gmin: Grabów nad Prosną, Kępno oraz Przykona.