Drugie spotkanie projektowe

Img_1
Img_2

Podczas drugiego spotkania projektu w Debreczynie na Węgrzech w dniu 6 września 2018, partnerzy omówili dotychczasowe postępy i kolejne kroki, zwłaszcza w związku z planowanym otwartym zaproszeniem, celem wyboru gmin, które skorzystałyby w ramach C-Track 50. Konsorcjum omówiło wszystkie tematyczne obszary robocze, kładąc nacisk na wielopoziomowe zarządzanie (WZ) i dotychczasową współpracę z władzami regionalnymi i krajowymi. Drugi dzień poświęcony był działaniom na rzecz budowania potencjału w zakresie wielopoziomowego zarządzania oraz zrównoważonego planowania energetycznego i klimatycznego. Partnerzy wymienili najlepsze praktyki i doświadczenia, a także próbowali określić 6 podstawowych aspektów, które są ważne dla WZ dla klimatu i energii poprzez ćwiczenia w grupach. Kluczowe aspekty obejmują: (1) Osiąganie celów i podział zadań, (2) Przywództwo i wybór przykładów, (3) Komunikację/ upowszechnianie i współpracę, (4) Agregowanie potrzeb lokalnych i krajowych, (5) Finansowanie i (6) Wspólne tworzenie i wspólny rozwój.