1
min read
A- A+
read
img
img
img

Επιταχύνοντας τη μετάβαση: Πώς οι πόλεις και οι περιφέρειες κάνουν τη διαφορά

The C-Track 50 project was one of the co-organisers of a side event during the 25th Conference of the Parties of the United National Framework Convention on Climate Change (COP25) last December in Madrid, Spain. The session of 7 December 2019 entitled “Accelerating transition: How cities and regions make a difference”, which took place in the EU pavilion, was co-organised by C-Track 50 project partner ICLEI Europe, the City of Cascais in Portugal, the Finnish Innovation Fund Sitra and the European Committee of the Regions.

Το έργο C-Track 50 ήταν ένας από τους συνδιοργανωτές μιας παράλληλης εκδήλωσης κατά την 25η Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών της Σύμβασης-Πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την Αλλαγή του Κλίματος (COP25), τον περασμένο Δεκέμβριο στη Μαδρίτη. Η συνεδρίαση της 7ης Δεκεμβρίου 2019 με τίτλο "Επιταχύνοντας τη μετάβαση: Πώς οι πόλεις και οι περιφέρειες κάνουν τη διαφορά", που πραγματοποιήθηκε στο περίπτερο της ΕΕ, συνδιοργανώθηκε από τον εταίρο του C-Track 50 ICLEI Europe, τον δήμο Cascais της Πορτογαλίας, το Φινλανδικό Ταμείο Καινοτομίας Sitra και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών.

Κατά τη διάρκεια της 1,5 ώρας συνάντησης, οι ομιλητές και οι συμμετέχοντες συζήτησαν τη σημασία της στενής συνεργασίας μεταξύ όλων των επιπέδων διακυβέρνησης και των πολιτών για την επίτευξη της ανθρακικής ουδετερότητας και την επίτευξη των στόχων της συμφωνίας των Παρισίων - το αποτέλεσμα ορόσημο της COP21 στο Παρίσι. Οι εκπρόσωποι των πόλεων ανέφεραν τις πιο αποτελεσματικές και οικονομικά αποδοτικές λύσεις που εφαρμόστηκαν για τη μείωση των εκπομπών σε τοπικό επίπεδο, ενώ συζητήθηκε αν η κλιμάκωση των υφιστάμενων κλιματικών λύσεων ήταν αρκετή για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος.

Οι 53 συμμετέχοντες διεξήγαγαν επίσης μια ζωηρή συζήτηση σχετικά με το είδος του απαιτούμενου πλαισίου διακυβέρνησης για τη στήριξη της μετάβασης και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν συστηματικά να αντιμετωπίζονται οι προσπάθειες μετριασμού της κλιματικής αλλαγής των πόλεων, όπως σε εθνικές αναφορές (π.χ. Εθνικά Καθορισμένη Συμβολή).

Ένα από τα συμπεράσματα ήταν ότι η επιτυχία της μετάβασης εξαρτάται από την ικανότητα κλιμάκωσης των λύσεων για χαμηλές εκπομπές άνθρακα και ότι αυτό θα επιτευχθεί μόνο μέσω της συμμετοχής των περιφερειακών αρχών και της ενίσχυσης της πολυεπίπεδης συνεργασίας.

Δυστυχώς, καμία από τις επίσημες αποφάσεις που προέκυψαν από την COP25 δεν περιείχε αναφορά στον ρόλο των τοπικών και περιφερειακών κυβερνήσεων ή στην πολυεπίπεδη συνεργασία. Εντούτοις, περίπου 400 πόλεις και περιφερειακές κυβερνήσεις δημιούργησαν την Κλιματικά Φιλόδοξη Συμμαχία (Climate Ambition Alliance), στην οποία συμμετέχει το ICLEI, εταίρος του C-Track 50. Η συμμαχία αυτή είναι αποφασισμένη να ακολουθήσει τη Συμφωνία των Παρισίων και τις συστάσεις της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή για την αντιμετώπισή της. Μεταξύ αυτών είναι 160 πόλεις και περιφέρειες που μπορούν να θεωρηθούν ως πρωτοπόροι σε αυτή την κατεύθυνση, καθώς έχουν ήδη υιοθετήσει στόχους για την ουδετερότητα του κλίματος για το 2050.

Επομένως οι ελπίδες εναπόκεινται στο ότι συλλογικά μπορούμε να ενισχύσουμε τη φιλοδοξία για το κλίμα και να κάνουμε την επόμενη Διάσκεψη για το Κλίμα, η οποία θα πραγματοποιηθεί στη Γλασκώβη το 2020, μία πολυεπίπεδη δράση - όπως δήλωσε η Πρόεδρος της COP26 Claire Perry O'Neil κατά τη διάρκεια της COP25.

Για μια πρακτική ανάλυση της COP25 από την άποψη των τοπικών κυβερνήσεων, διαβάστε την εν λόγω δημοσίευση στο blog από τον Yunus Arikan, συντονιστή του ICLEI στο πεδίο της παγκόσμιας πολιτικής και υποστήριξης, και υπεύθυνο επικοινωνίας των Τοπικών Αρχών Αυτοδιοίκησης στη Σύμβαση Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (UNFCCC).