1
min read
A- A+
read
img
img
img
img

To C-Track 50 συμμετείχε στο συνέδριο του έργου PlanUp, για τη διάδοση της αποκτηθείσας εμπειρίας σχετικά με τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό πολιτικής, τονίζοντας τη σημασία μιας προσέγγισης από κάτω προς τα πάνω προς την ανθρακική ουδετερότητα. Το συνέδριο αφορούσε την πρόοδο προς τους μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους για την ενέργεια και το κλίμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, βασικό θέμα συζήτησης αποτέλεσαν τα Εθνικά Σχέδια για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) στα κράτη μέλη της ΕΕ. Συμμετέχοντες, μεταξύ των οποίων εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας συζήτησαν τη δυνατότητα της Ευρώπης να καταστεί η πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρος. Επιπλέον, εκπρόσωποι από χρηματοδοτούμενες από την ΕΕ δράσεις παρουσίασαν τα αποτελέσματα των έργων τους και συζήτησαν με ποιο τρόπο οι μελλοντικές τους δραστηριότητες θα συνδεθούν με το πλαίσιο της ΕΕ και των εθνικών πολιτικών πλαισίων. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ.