Σύντομη Περιγραφή

Το συγκεκριμένο εθνικό σχέδιο εστιάζει στην περιγραφή των πολιτικών και δράσεων που πρέπει να υιοθετηθούν προκειμένου να αυξηθεί ο αριθμός των κτιρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που τίθενται με το άρθρο 9 της Οδηγίας 2010/31/ΕΕ

Τύπος
Έκθεση Πολιτικής
Θεματική περιοχή
Άλλα Εθνικά Σχέδια
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα Αρχείου
Ελληνικά
Έτος
2017