Σύντομη Περιγραφή

Σκοπός του σχεδίου αυτού είναι ο καθορισμός των πραγματικών ενεργειακών καταναλώσεων ανά τομέα σε Εθνικό επίπεδο. Αποτέλεσμα αυτής της καταγραφής είναι η εφαρμογή αποδοτικότερων δράσεων αναλόγως με τις δυνατότητες βελτίωσης που υπάρχουν σε κάθε τομέα.

Τύπος
Έκθεση Πολιτικής
Θεματική περιοχή
Εθνικά Σχέδια για την Ενέργεια και το Κλίμα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα Αρχείου
Ελληνικά
Έτος
2014