1
min read
A- A+
read
img

Η Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη (ΒΒΒ) ήταν ένας από τους ελληνικούς δήμους που επιλέχθηκε στο πλαίσιο του έργου C-Track 50 για να λάβει τεχνική υποστήριξη για την ανάπτυξη και τον εντοπισμό των  εν δυνάμει πηγών χρηματοδότησης του μακροπρόθεσμου σχεδίου για την ενέργεια και το κλίμα 2050. Σε αυτή τη συνέντευξη, ο Δήμαρχος μοιράζεται την εμπειρία τους από το φιλόδοξο σχέδιο που ανέπτυξαν οι εμπειρογνώμονες του C-Track 50 (ΕΣΑΔ-ΕΜΠ), σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου.

Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης είναι ένας παράκτιος δήμος που χαρακτηρίζεται από πευκοδάση και ειδυλλιακή θέα στη θάλασσα. Εκτός από τη προνομιακή του θέση, ο Δήμος διαθέτει επίσης ένα φιλόδοξο σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα μέχρι το 2050, με στόχο να γίνει πρωτοπόρος σε ευρωπαϊκό επίπεδο στην πράσινη μετάβαση των δήμων.

Ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, Δήμαρχος της Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, παρουσίασε την εμπειρία από τη συμμετοχή στο έργο C-Track 50, την προστιθέμενη αξία του και τα έργα του Δήμου για το άμεσο μέλλον.

Πώς ήταν η εμπειρία σας στο έργο C-Track 50;

Η συνολική εμπειρία του Δήμου από το C-Track 50 ήταν εξαιρετικά θετική και ωφέλιμη. Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης ενδιαφέρεται πάντα να συμμετέχει σε πρωτοποριακές δραστηριότητες. Από το 2018, ήμασταν στην ευχάριστη θέση να συμμετάσχουμε σε αρκετές συναντήσεις εργασίας με άλλους δήμους προκειμένου να καθορίσουμε προτεραιότητες και δράσεις με βάση τις βέλτιστες πρακτικές και τις ισχύουσες  πολιτικές για την ενέργεια και το κλίμα. Επιπλέον, το προσωπικό του Δήμου συμμετείχε σε συναντήσεις εργασίας με τους συντονιστές του C-Track 50 για την ανάπτυξη του μακροπρόθεσμου σχεδίου μας για την ενέργεια και το κλίμα έως το 2050, τον εντοπισμό πηγών χρηματοδότησης και τη λήψη τεχνικής υποστήριξης για την υποβολή επενδυτικών προτάσεων σε ευρωπαϊκά προγράμματα. Έχοντας βελτιώσει τις δεξιότητες του προσωπικού μας, το έργο μάς παρείχε επίσης τους πόρους και τα εργαλεία για την παρακολούθηση και την εφαρμογή του σχεδίου.

Ποια προστιθέμενη αξία έφερε αυτή η εμπειρία στο Δήμο σας;

Από το 2014, ο Δήμος έχει υπογράψει το Σύμφωνο των Δημάρχων της Ευρώπης και έχει δεσμευτεί στους στόχους του Συμφώνου για το 2020. Οι εμπειρογνώμονες του έργου μας ανέλυσαν τα οφέλη του μακροπρόθεσμου σχεδιασμού σε σχέση με τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές πολιτικές, βοηθώντας μας να αναπτύξουμε ένα συνεκτικό στρατηγικό σχέδιο, που αποτελεί ένα χάρτη πορείας για την επίτευξη της ανθρακικής ουδετερότητας έως το 2050 - το οποίο έχουν μέχρι στιγμής μόνο μερικές πόλεις σε ολόκληρη την Ευρώπη. Παράλληλα, το σχέδιο περιλαμβάνει δράσεις για μείωση της ενεργειακής φτώχειας και δράσεις προσαρμογής ως απάντηση στον αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής βάσει της εκτίμησης κινδύνου και ευπάθειας.

Το στρατηγικό σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα θέτει επίσης στόχους μείωσης εκπομπών κατά 40% έως το 2030, 60% έως το 2040 και 80% έως το 2050. Σημειώνω πως σύμφωνα με επίσημες μετρήσεις, οι καταναλώσεις ενέργειας και οι εκπομπές CO2 στην πόλη μας είχαν μειωθεί κατά 27% ήδη από το 2018.  Αυτό σημαίνει μείωση περισσότερων από 405.000 τόνων CO2 μόνο για τον Δήμο μας. Εκτός αυτού, θέτει έναν στόχο επίτευξης εξοικονόμησης ενέργειας περίπου 615 GWh/έτος έως το 2050 και παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές περίπου 112 έως 115 GWh/έτος έως το 2050. Το συνολικό εκτιμώμενο ύψος επένδυσης για το Δήμο, αλλά κυρίως τον ιδιωτικό τομέα, εκτιμάται σε περίπου 600 εκατομμύρια ευρώ έως το 2030, 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ έως το 2040 και 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ έως το 2050, για δράσεις που αφορούν στους ακόλουθους τομείς: δημοτικό, οικιακό, τριτογενή, μεταφορές, απορρίμματα και παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ.Τέλος, περιλαμβάνει έναν αριθμό δεικτών παρακολούθησης που μας επιτρέπουν να αξιολογήσουμε εάν ο Δήμος επιτυγχάνει εγκαίρως τον στόχο του και να υιοθετήσει διορθωτικά μέτρα εάν είναι απαραίτητο.

Ποιο είναι το σχέδιο ενέργειας και κλίματος του Δήμου σας;

Μια από τις βασικές δράσεις μας από το στρατηγικό σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα είναι η βαθιά ανακαίνιση των δημοτικών κτιρίων που θα μετατραπούν σε σχεδόν μηδενικά ενεργειακά κτίρια. Ο Δήμος μας εργάζεται ήδη για την ανακαίνιση 40 κτιρίων και την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάνελ σε 35 στέγες. Δεύτερον, επιθυμούμε να προωθήσουμε τα βιοκλιματικά κτίρια, όχι μόνο για τα δημοτικά κτίρια, αλλά και για τα κτίρια κατοικιών. Το σχέδιο περιλαμβάνει επίσης την ανάπτυξη σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, (ήδη έχουν τοποθετηθεί 20 σταθμοί στην πόλη μας) την αναβάθμιση και τη μεταμόρφωση της κινητικότητάς μας, μέσω της προώθησης πεζοπορίας, ποδηλασίας, δημόσιων συγκοινωνιών και συλλογικής χρήσης οχημάτων. Θέλουμε επίσης να αυξήσουμε το ρυθμό διείσδυσης της ανακύκλωσης και να μειώσουμε τα οργανικά απόβλητα. Πολλά απ αυτά που ανέφερα έχουν ήδη υλοποιηθεί και η περαιτέρω βελτίωση τους αποτελεί βασική προτεραιότητα στις σχεδιαζόμενες δράσεις μας. Να εφαρμοστούν προγράμματα ανάπτυξης ικανοτήτων και δραστηριότητες ευαισθητοποίησης για υπαλλήλους, πολίτες και κυρίως μαθητές. Το σχέδιό μας περιλαμβάνει επίσης τη χρήση οικονομικών κινήτρων για την εφαρμογή της ανακύκλωσης αποβλήτων και την αύξηση της διείσδυσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ενεργειακής απόδοσης, τα οποία είναι σημαντικά για την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας. Επιπλέον, στοχεύουμε στη δημιουργία μιας ενεργειακής κοινότητας προκειμένου να συνεργαστούμε με πολίτες και οργανισμούς εντός της πόλης μας. Τέλος, βρισκόμαστε στη διαδικασία δημιουργίας μιας νέας Διεύθυνσης ενεργειακής πολιτικής και προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, η οποία θα είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή και την παρακολούθηση του σχεδίου για την ενέργεια και το κλίμα του Δήμου.

Ποιο είναι το όραμά σας για τον δήμο σας;

Το όραμα του Δήμου μας είναι απλό, αλλά και αρκετά περίπλοκο. Ο Δήμος μας εφαρμόζει μια ολοκληρωμένη ολιστική προσέγγιση στο σχεδιασμό και την εφαρμογή των προγραμμάτων και των δράσεων του με στόχο την ταυτόχρονη κάλυψη των αναγκών των πολιτών, της τοπικής οικονομίας και του περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο αυτό, το όραμά μας είναι να καταστήσουμε την πόλη μας ανθρακικά ουδέτερη, μειώνοντας το 80% των ισοδύναμων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα έως το 2050. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε μια ανθεκτική, προσαρμοστική πόλη ως απάντηση στις αναδυόμενες απειλές για την κλιματική αλλαγή, να την μετατρέψουμε σε έξυπνη πόλη εφαρμόζοντας νέες τεχνολογίες και να επιτύχουμε την ενεργειακή ανεξαρτησία. Αποσκοπούμε στην αειφορία εφαρμόζοντας αρχές χρηστής διακυβέρνησης όσον αφορά τη συμμετοχή των εθνικών και περιφερειακών αρχών, των πολιτών και των ενδιαφερομένων.

Ο τελικός και μεγαλύτερος στόχος μας είναι να παραδώσουμε στα παιδιά και τα εγγόνια μας έναν δήμο που είναι καλύτερος, πιο πράσινος και πιο όμορφος από αυτόν που λάβαμε από τους γονείς μας.