1
min read
A- A+
read
Στη φωτογραφία απεικονίζεται ένα ορεινό τοπίο και πάνω από αυτό έχει τοποθετηθεί ένας ευρωπαϊκός χάρτης που απεικονίζει τις 11 χώρες που συμμετέχουν στο έργο. Πάνω αριστερά απεικόνιζεται και το λογότυπο του έργου

Με το C-Track 50 να βρίσκεται στο τρίτο έτος ύπαρξής του, είναι καιρός να επισημανθεί το έργο που επιτελέστηκε στις 11 χώρες εταίρους σχετικά με το σχεδιασμό για την ενέργεια και το κλίμα  - τον κύριο πυλώνα του έργου.

Οι εταίροι του έργου επικεντρώθηκαν στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων σχεδίων πολιτικής για την αειφόρο ενέργεια και το κλίμα για το 2050 σε τοπικό επίπεδο, καθώς και στην ενημέρωση/ανάπτυξη περιφερειακού ενεργειακού σχεδιασμού βάσει διατυπωμένων προτεραιοτήτων. Συνολικά, έχουν υποστηριχθεί 107 δήμοι και 11 περιφέρειες, με αποτέλεσμα   16.500 GWh εξοικονόμησης ενέργειας και παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και    14.500 kt εκπομπών CO2 που εξοικονομήθηκαν μέχρι το 2050.

Παρακάτω, θα διαβάσετε πώς επιτεύχθηκαν αυτά τα εντυπωσιακά αποτελέσματα σε κάθε χώρα και ποιο είδος έργων και μέτρων αναπτύχθηκαν από τους εταίρους του C-Track 50.

Αυστρία

Κατά τη διαδικασία εφαρμογής του C-Track 50, ο Αυστριακός εταίρος EAO υποστήριξε τη δημιουργία μιας περιοχής Murtal για το κλίμα και την ενέργεια, η οποία αποτελείται από 20 δήμους, με λίγο περισσότερο από 70.000 κατοίκους. Παράλληλα, έχουν καταρτιστεί σχέδια για το κλίμα και την ενέργεια για 10 δήμους σε συνεργασία με τοπικούς φορείς για την έναρξη της ενεργειακής μετάβασης προς την κλιματική ουδετερότητα. Η Murtal έχει θέσει ορισμένους φιλόδοξους στόχους για την περιοχή: 100% ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και να γίνει μια κλιματικά ουδέτερη περιοχή έως το 2040 (ανάλογη με τους στόχους σε ομοσπονδιακό επίπεδο). Αυτό θα επιτευχθεί με την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης στα κτίρια, τις διαδικασίες και την κινητικότητα, καθώς και με την αξιοποίηση του ανεκμετάλλευτου δυναμικού των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως η βιομάζα, η ηλιακή ενέργεια, ο άνεμος και η υδροηλεκτρική ενέργεια, καθώς και η βιομηχανική απορριπτόμενη θερμότητα.

Κροατία

Στο πλαίσιο του έργου C-Track 50, το Περιφερειακό Ενεργειακό Γραφείο (REAN) υποστήριξε την ανάπτυξη 10 Σχεδίων Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα (ΣΔΑΕΚ) στην Κροατία. Εννέα από αυτά έχουν ήδη εγκριθεί από τα Δημοτικά Συμβούλια και ένα είναι στην ημερήσια διάταξη του επόμενου Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο θα διεξαχθεί μετά τις τοπικές εκλογές, οι οποίες αναμένονται τον Ιούνιο. Παράλληλα με τη στήριξη της ανάπτυξης των ΣΔΑΕΚ, ο REAN εκπόνησε συστάσεις για την ουδετερότητα του άνθρακα έως το 2050 για έναν επιλεγμένο νομό στην Κροατία.

 

Γαλλία

Στην περιοχή Auvergne-Rhône-Alpes στη Γαλλία, το έργο C-Track 50 επέτρεψε τη δοκιμή της χρήσης του εργαλείου λήψης αποφάσεων TerriSTORY®  σε 10 τοπικές δημόσιες αρχές. Με τη χρήση του ®TerriSTORY, η AURA-EE διενήργησε την αξιολόγηση των στρατηγικών και της υλοποίησης των δράσεων των 10 πιλοτικών τοπικών αρχών όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και την αποθήκευση άνθρακα. Ως εκ τούτου, τα σχέδια δράσης θα καταστήσουν δυνατή, έως το 2050, τη εξοικονόμηση σχεδόν 300 GWh ετησίως, τη μείωση περισσότερων από 100 000 tCO2 ετησίως (100.000 πτήσεις μετ' επιστροφής Παρίσι-Νέα Υόρκη) και την παραγωγή περισσότερων από 250 GWh ετησίως. Για να επιτευχθεί η ανθρακική ουδετερότητα, οι τοπικές αρχές θα πρέπει να κινητοποιήσουν επενδύσεις άνω των 70 εκατομμυρίων ευρώ. Η ανακαίνιση των κτιρίων είναι ένα σημαντικό μέτρο, αλλά επίσης και τα υλικά βιολογικής προέλευσης, η κυκλική οικονομία, η παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας και η κινητικότητα.

Γερμανία

Το ICLEI Europe στο πλαίσιο του έργου C-Track 50 στήριξε 10 γερμανικούς δήμους, ορισμένους με τη συμμετοχή στην ανάπτυξη του ΣΔΑΕΚ του Συμφώνου των Δημάρχων και ορισμένους στην ανάπτυξη σχεδίων στο πλαίσιο της ομοσπονδιακής πρωτοβουλίας NKI, με στόχους για το 2030 και το 2050. Η προσέγγιση αυτή έχει αποδειχθεί χρήσιμη για την παροχή εξατομικευμένης στήριξης, η οποία προσαρμόζεται στις ανάγκες των δήμων. Η κατευθυντήρια αρχή ήταν η βελτίωση των υφιστάμενων σχεδίων με πιο φιλόδοξους στόχους, σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις με αναβάθμιση τους με στόχους κλιματικής ουδετερότητας. Σημαντική πρόοδος έχει σημειωθεί και από τις 10 πόλεις, με τους στόχους μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου να ανέρχονται σε πάνω από 10 εκατομμύρια τόνους ισοδύναμου CO2/έτος έως το 2050. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τις πόλεις για την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας επικεντρώνονται έντονα στην ενεργειακή ανακαίνιση, αλλά περιλαμβάνουν επίσης: έξυπνη ανάπτυξη, ατμοσφαιρική ρύπανση-κλίμα, περιοχές με ουδέτερο κλίμα, τηλεθέρμανση ή τη σύνδεση της ανάπτυξης χαμηλών εκπομπών άνθρακα με τους στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, για να αναφέρουμε μερικά.

Ελλάδα

Στην Ελλάδα, το ΕΜΠ και η ΕΠΤΑ έχουν στηρίξει 11 δήμους στην ανάπτυξη των μακροπρόθεσμων σχεδίων τους για την ενέργεια και το κλίμα προς την ουδετερότητα του άνθρακα. Συνολικά, έχει τεθεί ο στόχος μείωσης κατά 80%, με τους δήμους να συμμετέχουν σε ένα ευρύ φάσμα δράσεων σε όλους τους τομείς. Τα σχέδια καλύπτουν τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή, αλλά και την ενεργειακή φτώχεια. Έχουν δημιουργηθεί στενοί δεσμοί των σχεδίων αυτών με τα υφιστάμενα έγγραφα πολιτικής σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο (π.χ. διαχείριση αποβλήτων, βιώσιμη αστική κινητικότητα, αποδοτικά δημόσια κτίρια και πολιτική προστασία, περιφερειακή στρατηγική προσαρμογής, εθνικό σχέδιο για το κλίμα και την ενέργεια). Οι ενδεικτικές δράσεις επικεντρώνονται στην ηλεκτρική κινητικότητα, τη μετατόπιση προς ήπιες μεθόδους μεταφορών, την ανακαίνιση κτιρίων, την ανακύκλωση και τη μείωση των αποβλήτων, καθώς και την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των δήμων, όπως αστικές, αγροτικές ή τουριστικές περιοχές, έχουν συμπεριληφθεί πρόσθετες δράσεις στους τομείς, οι οποίες καλύπτουν αυτές τις ανάγκες.

Ουγγαρία

Στην Ουγγαρία, η Υπηρεσία Ενέργειας LENERG υποστηρίζει 10 τοπικές αρχές στην κομητεία Hajdú-Bihar. Οι στόχοι μετριασμού και προσαρμογής για το 2030, το 2040 και το 2050 έχουν τεθεί ανά τομείς. Το σύστημα καταγραφής της ενεργειακής διαχείρισης, η ενεργειακή ανακαίνιση δημοτικών κτιρίων, η εγκατάσταση ΑΠΕ (Φ/Β, βιομάζα, ηλιακή θερμική) και η χρήση φώτων LED για δημόσιο φωτισμό ήταν οι κύριες δράσεις που σχεδιάστηκαν στο δημόσιο τομέα. Οι κύριες δράσεις του ιδιωτικού τομέα αφορούσαν την ανακαίνιση κτιρίων (τεράστιες δυνατότητες στο συγκεκριμένο τομέα) και την εγκατάσταση ΑΠΕ (Φ/Β, βιομάζα, ηλιακή θερμική). Σε κάθε δήμο, τα κοινοτικά φωτοβολταϊκά έργα (0,5 – 2 MW) είχαν προγραμματιστεί έως το 2050. Το κύριο δίδαγμα που αντλήθηκε ήταν ότι η μείωση των εκπομπών CO2 κατά 80% σε σύγκριση με το έτος βάσης 2011 δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς την ενεργή και εντατική συμμετοχή των πολιτών. Περίπου το 70-90% των οικογενειακών κατοικιών πρέπει να συμμετάσχει σε δράσεις ανακατασκευής μέχρι το 2050.

Λετονία

Εμπειρογνώμονες της περιοχής προγραμματισμού της Ρίγας ολοκλήρωσαν τις εργασίες για Σχεδίων Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα για 9 δήμους. Οι δήμοι έδειξαν προθυμία και ενδιαφέρον να λάβουν στήριξη από το έργο και εντοπίστηκαν στη διαδικασία επιλογής. Οι διαδικασίες ανάπτυξης των σχεδίων διήρκεσαν ενάμιση χρόνο. Στη Λετονία, ένας από τους πιο ρυπογόνους και δύσκολους τομείς για τους δήμους είναι οι μεταφορές. Έτσι αποφασίστηκε ότι με την υποστήριξη του έργου C-Track 50, οι δήμοι που αναπτύσσουν Σχέδια Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα, θα στηριχθούν για την πρόταση του έργου: «Ανάπτυξη 10 κόμβων κινητικότητας στη Μητροπολιτική Περιοχή της Ρίγας» για την ανάπτυξη του προγράμματος ELENA.

Πολωνία

10 πολωνικοί δήμοι από την περιοχή Wielkopolska εντάχθηκαν στο έργο C-Track 50. Όλοι τους είχαν ήδη αναπτύξει σχέδια οικονομίας χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (PGNs στα πολωνικά) χρησιμοποιώντας το καθεστώς των ΣΔΑΕ για να λάβουν περιφερειακή χρηματοδότηση. Ως εκ τούτου, οι εργασίες στο πλαίσιο του C-Track 50 συνίσταντο στην επικαιροποίηση των PGNs με τη διεξαγωγή παρακολούθησης των απογραφών εκπομπών και την ανάπτυξη σχεδίων προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή με την προοπτική του 2050, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του πολωνικού υπουργείου Περιβάλλοντος. Οι κύριες δράσεις που πραγματοποιήθηκαν ήταν: προσδιορισμός των κλιματικών απειλών, προσδιορισμός του δυναμικού προσαρμογής και ανάλυση κινδύνου για την εφαρμογή των μέτρων προσαρμογής μέχρι το 2030. Τα σχέδια υποδεικνύουν επίσης μέτρα μετά το 2030 και το 2040. Μετά τον καθορισμό του επιπέδου οικονομικής στήριξης που διατίθεται από την περιοχή, οι δήμοι θα πρέπει να καταρτίσουν πολυετή οικονομικά σχέδια για επενδύσεις σε έργα ανανεώσιμης ενέργειας και ενεργειακής απόδοσης.

 

 

Πορτογαλία

Στην αυτόνομη περιφέρεια της Μαδέρα, 6 δήμοι δεσμεύτηκαν να αναπτύξουν Σχέδια Δράσης για τη Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα. Οι δήμοι είχαν ήδη εφαρμόσει τα ΣΔΑΕ για το 2020 και είχαν αναλάβει την ανάπτυξη ενός ΣΔΑΕΚ, στοχεύοντας στην ουδετερότητα του άνθρακα μέχρι το 2050 (όπως ορίζεται σε εθνικό επίπεδο). Με την υποστήριξη της AREAM μέσω του έργου C-Track 50, οι δήμοι παρουσίασαν την έκθεση παρακολούθησης του 2017 σχετικά με την πλατφόρμα του Συμφώνου των Δημάρχων (ΣτΔ) και ανέπτυξαν ένα ΣΔΑΕΚ βασισμένο σε οδηγίες της ΣτΔ και ακολουθώντας την εθνική στρατηγική. Το ΣΔΑΕΚ αναπτύχθηκε από την AREAM στο πλαίσιο της διαβούλευσης των δήμων και με τη συνεργασία συγκεκριμένων τοπικών φορέων, ζωτικής σημασίας για τον προσδιορισμό των δράσεων που θα παρουσιαστούν. Οι δράσεις αυτές χωρίζονται σε 6 κύρια θέματα: απαλλαγή από τον άνθρακα, ενεργειακή απόδοση, ενεργειακή ασφάλεια, εσωτερική αγορά, και έρευνα, καινοτομία και ανταγωνιστικότητα.

Ρουμανία

Στο πλαίσιο του C-Track 50, το Περιφερειακό Ενεργειακό Γραφείο του Μαραμούρες (AMEMM) εκπόνησε 10 Δημοτικά Σχέδια Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΔΑΕ), 1 ΣΔΑΕΚ για το Δήμο Μπάια Μάρε και μια σειρά Συστάσεων για την Ενεργειακή Στρατηγική του Νομού Μαραμούρες. Αν και τα ΣΔΑΕ είναι υποχρεωτικά για τις ρουμανικές τοποθεσίες με περισσότερους από 5000 κατοίκους, πολύ λίγοι συμμορφώνονται με τον κανονισμό λόγω της έλλειψης γνώσεων και ικανοτήτων. Στο πλαίσιο αυτό, η AMEMM έχει βοηθήσει 10 επιλεγμένους δήμους στην προετοιμασία των σχεδίων τους, προσθέτοντας επίσης νέα τμήματα που σχετίζονται με τους μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Οι στόχοι και τα έργα που περιλαμβάνονται στα ενεργειακά σχέδια αποσκοπούν στην ελαχιστοποίηση των ενεργειακών αποβλήτων, στην αναβάθμιση δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων σε ενεργειακά πιο αποδοτικά και πιο όμορφα εξωτερικά, στην ανάπτυξη δημόσιων και οικολογικών μεταφορών, στην αναβάθμιση του δημόσιου φωτισμού, στη δημιουργία χώρων πρασίνου και στην ευαισθητοποίηση του πληθυσμού. Οι δήμοι έχουν την ευκαιρία να χρηματοδοτήσουν τις δράσεις βιώσιμης ενέργειας μέσω των διαρθρωτικών ταμείων.

Ισπανία

Στην περιφέρεια των Αστουριανών της Ισπανίας, 10 ΣΔΑΕΚ διενεργήθηκαν από την FAEN για μικρούς και μεσαίους αγροτικούς δήμους με λίγους εσωτερικούς πόρους. Η προσέγγιση της FAEN συνίστατο στην προετοιμασία έργων για την επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι δήμοι, ιδίως την υψηλή εξάρτησή τους από τα ορυκτά καύσιμα (ως περιοχή εξόρυξης) μειώνοντας την κατανάλωση ενέργειας και υλοποιώντας έργα ανανεώσιμης ενέργειας. Η στρατηγική αυτή θα επιτρέψει επίσης τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Σε όλες τις περιπτώσεις, το πρώτο προτεινόμενο μέτρο ήταν η δημιουργία ενός γραφείου για τη βιώσιμη ενέργεια και το κλίμα, προκειμένου να προετοιμαστούν έργα και να καθοριστούν δράσεις διάδοσης για να δείξουν στους πολίτες τα οφέλη της ενεργειακής μετάβασης. Όλα τα ΣΔΑΕΚ που παράχθηκαν φθάνουν τουλάχιστον το 81% της μείωσης των εκπομπών CO2 (86% κατά μέσο όρο) μέχρι το 2050. Οι προγραμματισμένες δράσεις αφορούν τη βιώσιμη κινητικότητα, τα ιδιωτικά και δημόσια κτίρια, το φωτισμό των δρόμων, τις τοπικές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ηλιακή, βιομάζα, γεωθερμική), τους ενεργειακούς ελέγχους και την ευαισθητοποίηση. Χάρη στις σημαντικές επιδοτήσεις, όλοι οι δήμοι έχουν αρχίσει να εξοπλίζουν εκ των υστέρων τα δημόσια συστήματα φωτισμού τους.