1
min read
A- A+
read
Στη φωτογραφία απεικονίζονται 6 μέλη του Koprivnica Living Lab που κέρδισε το βραβείο καινοτομίας για το 2020. Στη φωτογραφία τα μέλη του εργαστηρίου κρατάνε το βραβείο.

Στην Κροατία, ο Δήμος Κοπρίβνικα, ο οποίος υποστηρίζεται από το Περιφερειακό Ενεργειακό Γραφείο REAN, ήταν ένας από τους τέσσερις νικητές των αναγνωρισμένων Ευρωπαϊκών Βραβείων Αριστείας στις Προμήθειες Βιώσιμης Ανάπτυξης και Καινοτομίας. Βραβεύτηκε στην κατηγορία «Προμήθειες Καινοτομίας της Χρονιάς», χάρη στις δημόσιες συμβάσεις καινοτομίας για την πλήρη ανακατασκευή ενός κτιρίου, το οποίο πραγματοποιήθηκε σε στενή συνεργασία με τον Βόρειο Περιφερειακό Οργανισμό Ενέργειας. Ο διάλογος στην αγορά για την ενημέρωση και τη συμμετοχή παραγόντων της αγοράς, στην πρώτη αυτή συνεργασία του είδους στην Κροατία, για την εκτεταμένη ανακατασκευή ενός προκατασκευασμένου κτιρίου νηπιαγωγείου αξιολογήθηκε θετικά από την κριτική επιτροπή. "Είναι τιμή μας να λάβουμε το βραβείο Procura+. Αυτό το είδος δημόσιων συμβάσεων καινοτομίας είναι το πρώτο που διεξάγεται στην Κροατία και η τιμή με αυτό το βραβείο είναι μια αξιοσημείωτη επιβεβαίωση ότι βαδίζουμε προς τη σωστή κατεύθυνση», δήλωσε ο κ. Mišel Jakšić, Δήμαρχος της Κοπρίβνικα, στην ευχαριστήρια ομιλία του κατά τη διάρκεια της τελετής απονομής των βραβείων.

Το C-Track 50 υποστήριξε το έργο κατά τη διάρκεια της προκαταρκτικής τεχνικής ανάλυσης και της φάσης σχεδιασμού του έργου. Η ανακατασκευή δεν αποτελούταν μόνο από εργασίες ενεργειακής ανακαίνισης, αλλά και από την πλήρη ανακατασκευή του εσωτερικού χώρου, συμπεριλαμβανομένων των λουτρών, του συστήματος ύδρευσης και αποστράγγισης του κτιρίου. Η προμήθεια παρείχε μια καινοτόμο λύση για εξωτερικό, εσωτερικό, ενεργειακά αποδοτικό και λειτουργικό μετασχηματισμό ενός προκατασκευασμένου ξύλινου νηπιαγωγείου 35 ετών και η καινοτομία προέκυψε από το συνδυασμό των υφιστάμενων υλικών και βασικών τεχνικών που δεν είχαν προηγουμένως προσφερθεί ή χρησιμοποιηθεί στην αγορά. Ο τελικός αντίκτυπος της προμήθειας και της εφαρμοσμένων λύσεων ήταν ένα πλήρως μετασχηματισμένο και βελτιωμένο νηπιαγωγείο με παρατεταμένη διάρκεια ζωής 25+ επιπλέον ετών για κόστος μικρότερο από 500,00 € ανά τετραγωνικό μέτρο, το οποίο είναι μικρότερο από το 50 % του κόστους ενός νέου κτιρίου. Η λύση είχε επίσης ως αποτέλεσμα εξοικονόμηση 61 % της ενέργειας θέρμανσης, εξοικονόμηση 66 % της πρωτογενούς ενέργειας και 66 % λιγότερες εκπομπές CO2, όλα σε ετήσια βάση.

Η Περιφέρεια Σχεδιασμού της Ρίγας στη Λετονία συνεργάζεται με τους δικαιούχους δήμους της για την προετοιμασία μιας αίτησης σχετικά με τα σημεία κινητικότητας. Στο πλαίσιο αυτό, έχουν πραγματοποιηθεί συναντήσεις με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για να συζητηθεί η αίτηση ELENA της περιφέρειας και οι αιτούμενες αλλαγές στο έντυπο προ της αίτησης βρίσκονται σε εξέλιξη. Λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχει προηγούμενη εμπειρία με τα έργα ELENA στη Λετονία, η άσκηση αυτή αποτελεί σημαντική εμπειρία για τους εμπλεκόμενους περιφερειακούς εταίρους της χώρας.

Στην Ισπανία, η FAEN προετοιμάζει με 10 δήμους τα ΣΔΕΑΚ τους. Μέχρι τώρα οι περισσότεροι από αυτούς δεν έκαναν καμία δράση για την ενεργειακή απόδοση. Σε συνεργασία και παρέχοντάς τους τις απαραίτητες πληροφορίες, οι τοπικές αρχές υιοθέτησαν μια νέα προσέγγιση. Τα έργα προτεραιότητας που προσδιορίζονται περιλαμβάνουν εννέα έργα οδικού φωτισμού με τεχνολογία LED, ένα έργο μηδενικών εκπομπών σε φυσικό πάρκο, μία λύση ICT και μία περίπτωση τηλεθέρμανσης με βιομάζα. Οι δράσεις χρειάζονται προϋπολογισμό περίπου 34 εκατ €, και για να υποστηρίξει και να ενθαρρύνει αυτές τις δράσεις, η FAEN συνεργάστηκε στην προετοιμασία:

  • Του Ενεργειακού ελέγχου (πιο λεπτομερής από το ΣΔΑΕΚ)
  • Των Τεχνικών εγγράφων για τα έντυπα αίτησης
  • Των εγγράφων για τις δημόσιες διαδικασίες σύναψης συμβάσεων
  • Βοήθειας σε όλη τη διαδικασία

Τα χρηματοδοτικά μέσα που εξετάζονται για την υλοποίηση αυτών των δράσεων περιλαμβάνουν εθνικά κονδύλια, διαθέσιμα κονδύλια για εξορυκτικές περιοχές, ταμεία συνοχής, ESCO’s (Εταιρείες Ενεργειακών Υπηρεσιών) και εξωτερική ανάθεση υπηρεσιών φωτισμού. Οι εργασίες έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί και οι 10 δήμοι θα πραγματοποιήσουν σημαντικές αλλαγές στις ενεργειακές εγκαταστάσεις τους, αναζητώντας την αποδοτικότητα και την εξοικονόμηση. Όλες αυτές οι δράσεις είναι σύμφωνες με το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα που καθορίστηκε από την εθνική κυβέρνηση της Ισπανίας.

Η WOJEWODZTWO, στο πλαίσιο του έργου C-Track 50, υποστηρίζει τις τοπικές κυβερνήσεις στην προσαρμογή των σχεδίων τους για οικονομία χαμηλών εκπομπών σύμφωνα με το πρότυπο των ΣΔΑΕΚ. Οι δραστηριότητες του έργου απευθύνονται κυρίως σε 10  διαφορετικούς δήμους από τη περιφέρεια Wielkopolska με πληθυσμό από  2.000  έως  30.000.

Ως μέρος των δραστηριοτήτων, αναπτύχθηκε ένα πρότυπο ΣΔΑΕΚ που βασίζεται σε υπολογιστικό φύλλο. Φαίνεται να είναι ένα χρήσιμο εργαλείο που στηρίζει τους δήμους κατά την κατάρτιση της βασικής τιμής ή τον έλεγχο της απογραφής των εκπομπών. Με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές του πολωνικού εθνικού έργου σχετικά με τα σχέδια προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή για τις πόλεις, η WOJEWODZTWO έχει αναπτύξει ένα υπόδειγμα παραρτήματος που δείχνει, με εύκολο και διαφανή τρόπο, πώς να αναλύει τις κλιματικές απειλές και την επιρροή και ποια διαδικασία θα πρέπει να εφαρμόζεται για τον καλύτερο προσδιορισμό των καθηκόντων προτεραιότητας για τους δήμους. Οι κοινότητες μας έχουν συχνά έτοιμη τεκμηρίωση τέτοιων έργων, με τον υπολογισμό του επενδυτικού κόστους και των βασικών προσαρτημάτων, κατά την προετοιμασία των οποίων συμμετείχε και η WOJEWODZTWO. Λόγω του υψηλού ποσοστού επιδοτήσεων για δημόσιους φορείς, οι κοινότητες αναμένουν την ανακοίνωση νέων προσκλήσεων στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος. Στο πλαίσιο της τεκμηρίωσης, έχει επίσης αναπτυχθεί η επιτομή γνώσεων σχετικά με τις διαθέσιμες πηγές χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων έργων για δήμους. Απευθύνεται σε άλλους δήμους από την περιφέρεια Wielkopolska και δήμους από την περιοχή εταίρο. Στη μελέτη, προσέξαμε ιδιαίτερα το μοντέλο χρηματοδότησης των ESCO, το οποίο μέχρι στιγμής δεν χρησιμοποιείται ευρέως στη Wielkopolska, ιδίως μεταξύ των δήμων.

Η AREAM, ο περιφερειακός οργανισμός ενέργειας της Μαδέρας της Πορτογαλίας, υποστηρίζει τον δήμο Funchal, μεταξύ των δικαιούχων του, για την ανάπτυξη σταθμών ηλεκτρικής φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα. Επιπλέον, η περιοχή της Μαδέρας υποστηρίζεται με λύσεις για την αποκατάσταση κτιρίων κατοικιών, προκειμένου να βελτιωθεί η ενεργειακή και υδατική τους απόδοση.

Στη Γερμανία, η οργάνωση ICLEI – Τοπικές Κυβερνήσεις για τη Βιωσιμότητα έχει αναλάβει διάφορες δραστηριότητες με στόχο την υποστήριξη των τοπικών αρχών για τη δημιουργία φιλόδοξων σχεδίων για το κλίμα. Επί του παρόντος, η ICLEI βρίσκεται στη διαδικασία οικοδόμησης μιας μακροχρόνιας διμερούς σχέσης με την B.A.U.M. Consult με επίκεντρο τον ενεργειακό και κλιματικό σχεδιασμό για την κλιματική ουδετερότητα.  Η ICLEI συνεργάζεται επίσης με μεμονωμένους γερμανικούς δήμους διαφόρων μεγεθών. Η μικρή πόλη Denzlingen έχει θέσει ως στόχο να γίνει κλιματικά ουδέτερη έως το 2035 και να αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα που θα περιγράφει μια πορεία προς αυτόν τον στόχο. Η ICLEI έχει υποστηρίξει τον Denzlingen σε αυτή την προσπάθεια. Το Νοέμβρη, το δημοτικό συμβούλιο θα αποφασίσει εάν θα επικυρώσει το φιλόδοξο στόχο και το πρώτο σχέδιο ιδέας. Επιπλέον, στην πόλη του Ντόρτμουντ, το συμβούλιο έχει ήδη εγκρίνει τη δημιουργία ενός προγράμματος επιτήρησης δράσης για το κλίμα, το οποίο έχει ενσωματωθεί στο σχέδιο κλίματος και ενέργειας της πόλης για το 2030, το οποίο βρίσκεται επί του παρόντος υπό ανάπτυξη.