1
min read
A- A+
read
meeting
meeting

Treći projektni sastanak C-Track 50 održan je u Oviedu, Španjolska, 5. i 6. veljače. Uz pregled dosadašnjeg napretka u radu te predstavljanje sljedećih koraka, fokus je bio na formuliranju prijedloga nacionalnih prioriteta energetske politike do 2050 godine te poticanje višerazinskog upravljanja kao i planova regionalnih/lokalnih energetskih i klimatskih politika za isti vremenski period. Konkretnije, partneri su predstavili rezultate nacionalnih i regionalnih okruglih stolova održanih u njihovim zemljama, prenosili znanja o navedenim temama te raspravljali o izazovima i problemima s kojima su suočeni. Ostale teme, poput financiranja provedbe održivih energetskih mjera i diseminacije rezultata C-Track 50 projekta, također su bile diskutirane tijekom prvog dana. Drugi dan sastanka bio je posvećen aktivnostima izgradnje kapaciteta održivog energetskog planiranja (npr. proces dekarbonizacije grijanja i hlađenja, urbana mobilnost, alternativna goriva) na kojem su partneri razmijenili najbolje prakse i iskustva.