1
min read
A- A+
read
img
img
img
img

Na PlanUpkonferenciji predstavljen je projekt C-Track 50 te su tom prigodom razmijenjena iskustva o dugoročnom planiranju politika i naglašena je uloga tzv. bottom-up (odozdo prema gore) pristupa za postizanje ugljične neutralnosti. Fokus konferencije bio je na napretku Europske unije u postizanju srednjoročnih i dugoročnih klimatskih i energetskih ciljeva uz istodobno proučavanje izrade Nacionalnih energetskih i klimatskih planova u državama članicama EU. Sudionici, među kojima su bili i predstavnici Europske komisije i Glavne uprave za energetiku, razgovarali su o sposobnosti Europe da postane prvi klimatski neutralni kontinent. Nadalje, predstavnici projekata financiranih od strane EU predstavili su rezultate svojih projekata i razgovarali o tome kako će njihove buduće aktivnosti biti uključene u politički okvir svake države i Europske unije. Više