1
min read
A- A+
read
Bilateralni sastanak
Potpisivanje MoU

U prostorijama Međimurske energetske agencije u Čakovcu, 23. srpnja, održan je drugi bilateralni sastanak između REA Sjever i MENEA-e kao nastavak na prethodni sastanak održan u listopadu 2019. godine. Cilj ovog sastanka bio je usmjeren na unaprjeđenje suradnje i komunikacije između relevantnih dionika i svih razina vlasti u definiranju mjera i akcija koje su dio energetskih i klimatskih planova na lokalnoj razini. Pošto obje agencije izrađuju planove energetske učinkovitosti na lokalnoj i regionalnoj razini i surađuju sa svim razinama vlasti prilikom njihove izrade, razmijenile su svoja iskustva i probleme u komunikaciji i suradnji te načine na koji ih rješavaju.

Naposlijetku su obje agencije potpisale Memorandum o razumijevanju kao dokaz održavanja međusobne suradnje i razmjene znanja i iskustva nakon završetka C-Track 50 projekta i omogućavanja replikacije projektnih rezultata.