Deviņām Rīgas plānošanas reģiona pašvaldībām izstrādāti ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāni

Ar Rīgas plānošanas reģiona (RPR) atbalstu deviņām reģiona pašvaldībām tika izstrādāti ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāni 2050. gadam ar mērķi samazināt enerģijas patēriņu un klimata pārmaiņas. Tās ir Tukuma, Siguldas, Lielvārdes, Ogres, Mārupes, Ādažu, Ķekavas, Salaspils, Ķeguma, pašvaldības.

 Šie ir daļa no 116 plāniem, ko ES programmas “Apvārsnis 2020” projekta “Nodrošināt neitrālu oglekļa emisiju reģionos līdz 2050. gadam” (“C -TRACK-50”) ietvaros izstrādā 11 valstīs.