1
min read
A- A+
read
meeting
meeting

C-Track 50 trešā projekta sanāksme notika Oviedo, Spānijā, laika posmā no 2019. gada 5. līdz 6. februārim.

Sanāksmes laikā tika runāts par projekta rezultātiem un ieviešanas gaitu, kā arī turpmākajiem plānotajiem uzdevumiem. Papildus uzmanība tika pievērsta rekomendāciju izstrādei nacionālajām prioritātēm 2050. gadam, daudzlīmeņu sadarbības un pārvaldības veicināšanai, kā arī reģionālo / vietējo enerģētikas un klimata politikas plānu izstrādei.

Partneri iepazīstināja ar organizēto apaļo galdu rezultātiem, nododot zināšanas par iepriekš minētajām tēmām, kā arī apspriežot līdzības un izaicinājumus, ar kurām viņi saskaras.

Pirmajā dienā vēl tika apspriests Ilgtspējīgas enerģētikas pasākumu īstenošanas finansējums un C-Track 50 projekta rezultātu izplatīšana.

Otrā diena tika veltīta ilgtspējīgas enerģijas plānošanas jautājumiem (piemēram, apkurei un dzesēšanai, pilsētas mobilitātei, alternatīvām degvielām). Projekta partneri apmainījās ar labāko praksi un pieredzi.