1
min read
A- A+
read
img

Atēnās, Grieķijā 18. septembrī rīkotās C-Track 50 4. sanāksmes mērķis bija pirms starpposma ziņojuma saņemšanas apspriest izdarīto pirmajos 18 mēnešos, kā arī apmainīties domām par to, kas vēl darāms. Šim nolūkam demonstrēja nacionālo apaļo galdu ieteikumus valstu enerģētikas politikas prioritāšu noteikšanā 2050. gadam. Turklāt nozīmīga tēma bija reģionālo/vietējo enerģētikas un klimata politikas plānu izstrāde 2050. gadam un projektu apraksti, vietējo pašvaldību vajadzību noteikšana, kā arī problēmas, ar kurām saskaras partneri darbā ar pašvaldībām. Projekta sanāksme notika tūlīt pēc spēju veidošanas pasākuma ilgtspējīgas enerģijas plānošanā un daudzlīmeņu pārvaldībā, kur partneri apmainījās ar pieredzi, īpaši ņemot vērā ES apaļā galda diskusijas.