1
min read
A- A+
read
img
img
img

“Pārkārtošanās paātrināšana— kā to var ietekmēt pilsētas un reģioni”

C-Track 50 bija līdzorganizators pasākumam ANO Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām 25. konferencē (COP 25) pagājušā gada decembrī Madridē, Spānijā. ES paviljonā 2019. gada 7. decembra sesijas “Pārkārtošanās paātrināšana— kā to var ietekmēt pilsētas un reģioni” līdzorganizators bija C-Track 50 projekta partneris ICLEI, Kaškaišas pilsēta Portugālē, Somijas inovāciju fonds Sitra un Eiropas Reģionu komiteja.

Runātāji un dalībnieki pusotru stundu apsprieda ciešas sadarbības nozīmi starp visu līmeņu pārvaldes iestādēm un pilsonisko sabiedrību, lai panāktu neitrālas oglekļa emisijas un Parīzes nolīguma mērķus—galveno Parīzes COP21 rezultātu. Pilsētu pārstāvji paši ziņoja par visefektīvākajiem un rentablākajiem risinājumiem, kas jau ieviesti emisiju samazināšanai pašvaldībās un vaicāja, vai esošo risinājumu paplašināšana ir pietiekama klimata mērķu sasniegšanai.

Starp 53 dalībniekiem raisījās dzīva diskusija par to, kāda pārvaldības sistēma vajadzīga pārkārtošanās atbalstam un kā sistemātiski atskaitīties par pilsētu paveikto klimata pārmaiņu mazināšanā, piemēram, valstu ziņojumos (tostarp NND).

Viens no sesijas secinājumiem bija tāds, ka pārkārtošanās panākumi būs atkarīgi no spējas plašāk ieviest risinājumus ar zemu oglekļa patēriņu; to var tikai panākt, iesaistot reģionālās iestādes un stiprinot daudzlīmeņu sadarbību.

Diemžēl nevienā no COP25 pieņemtajiem oficiālajiem lēmumiem nav minēta vietējo un reģionālo pašvaldību loma, nedz arī daudzlīmeņu sadarbība. Tomēr aptuveni 400 reģionālās pašvaldības izveidoja Klimata centienu aliansi, kurā piedalās arī C-Track 50 projekta partneris ICLEI. Grupa ir pilna apņēmības sekot Parīzes nolīguma un IPCC ieteikumiem klimata pārmaiņu problēmas risināšanai. To starpā ir 160 pilsētas un reģioni, kas ir klimata centienu avangardā, jo jau ir nosprauduši mērķus klimatneitralitātes panākšanai 2050. gadā.

Tāpēc, kā COP25 konferencē norādīja nākamās COP26 priekšsēdētāja kandidāte K. Perija O’Nīla [Claire Perry O´Neil], mēs varam cerēt, ka kopīgiem spēkiem spēsim paaugstināt saistības un 2020. gadā nākamajā klimata konferencē Glāzgovā aicināt uz rīcību visos līmeņos.

Ar praktisku COP25 analīzi no vietējo pašvaldību viedokļa var iepazīties ICLEI globālās politikas un aizstāvības un UNFCCC Vietējo pašvaldību (LGMA) grupas kontaktpunkta koordinatora J. Arikana [Yunus Arikan] blogā.

Plašāku informāciju par C-Track 50 projektu var lasīt šeit.