1
min read
A- A+
read
img
img
img
img

C-Track 50 piedalījās PlanUpkonferencē, daloties pieredzē par ilgtermiņa politikas plānošanu un uzsverot augšupējās pieejas nozīmi ceļā uz neitrālām oglekļa emisijām. Konference bija veltīta virzībai uz ES vidusposma un ilgtermiņa mērķiem klimata un enerģētikas jomā, nosakot paveikto nacionālo enerģētikas un klimata plānu (NECP) sagatavošanā ES dalībvalstīs. Dalībnieki, kuru vidū bija Eiropas Komisijas un Enerģētikas ĢD pārstāvji, apsprieda Eiropas spēju kļūt par pirmo klimatneitrālo kontinentu. Turklāt pārstāvji no ES finansētajiem projektiem demonstrēja projektu rezultātus un sprieda par to, kā viņu turpmāk veiktie pasākumi iekļausies ES un valstu politikā. Vairāk