1
min read
A- A+
read
img
img
img

Poznaņā, Polijā 2020. gada 12. un 13. februārī rīkotās C-Track 50 5. sanāksmes mērķis bija apspriest izdarīto iepriekšējos 5 mēnešos un pastāstīt par sasniegto kopumā. Diskusijas centrā bija arī turpmākie soļi un darba plānošana nākamajiem mēnešiem. Pašreizējie uzdevumi, strādājot ar partnerpašvaldībām, ir sniegt tehnisko atbalstu reģionālo/vietējo enerģētikas un klimata politikas plānu formulēšanā līdz 2050. gadam, kā arī palīdzēt iegūt finansējumu pašvaldību prioritāro projektu vajadzībām.

Projekta sanāksme notika tūlīt pēc spēju veidošanas pasākuma par inovatīviem finansēšanas instrumentiem un mehānismiem, pamatojoties uz gadījumu izpētes piemēriem C-Track 50 valstīs. Šajā spēju veidošanas pasākumā līdztekus inovatīvajiem finansēšanas instrumentiem Ronas Alpu reģionā stāstīja par trešo personu finansējuma un publiskās un privātās partnerības nozīmi pašvaldību īstenotajos projektos. Bija arī prezentācijas par enerģētikas kooperatīviem no Neištates pie Valdnābas apgabala Vācijā, atbalsta finanšu instrumentiem virs subsīdiju apjoma Spānijā un inovatīvajiem finansēšanas instrumentiem Madeirā, Portugālē. Citu sanāksmē apspriesto tēmu vidū bija iedzīvotāju loma enerģētikas pārkārtošanā (pūļa finansējums fotovoltāžas sistēmās) un C-kupons (aprites vērtību ķēdes Eiropas inovāciju reģionālajās stratēģijās).