1
min read
A- A+
read

Ar Rīgas plānošanas reģiona (RPR) atbalstu deviņām reģiona pašvaldībām tika izstrādāti ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāni 2050. gadam ar mērķi samazināt enerģijas patēriņu un klimata pārmaiņas. Tās ir Tukuma, Siguldas, Lielvārdes, Ogres, Mārupes, Ādažu, Ķekavas, Salaspils, Ķeguma, pašvaldības.

 Šie ir daļa no 116 plāniem, ko ES programmas “Apvārsnis 2020” projekta “Nodrošināt neitrālu oglekļa emisiju reģionos līdz 2050. gadam” (“C -TRACK-50”) ietvaros izstrādā 11 valstīs.

Rīgas plānošanas reģiona un “C-TRACK-50” projekta vadītāja Aija Zučika: “Šo plānu izstrāde ir vēl viens solis tuvāk ambiciozo mērķu sasniegšanā saistībā ar klimatam pārmaiņu mazināšanu. Katra pašvaldība kopā ar ekspertiem izstrādāja šos plānus, balstoties uz īstenojamiem un nepieciešamiem pasākumiem novadā. Plānos biežāk minētās aktivitātes ir saistītas ar apgaismojumu sistēmu izbūvi, ēku atjaunošanu un energoefektivitātes paaugstināšanu, apkures sistēmu sakārtošanu novadā.”

Plānu izstrāde tika uzticēta energoefektivitātes profesionāļiem, kas specializējušies enerģētikas politikas jautājumos. Papildus pašvaldībām tiek nodrošināta iespēja iesaistīties projekta pieteikuma sagatavošanā Eiropas Investīciju bankas programmas “ELENA” piedāvājam finansējumam mobilitātes punktu izveidei novada teritorijā.

Rīgas plānošanas reģions (RPR) ir viens no valsts izveidotajiem plānošanas reģioniem, kas aptver galvaspilsētu Rīgu un republikas nozīmes pilsētu Jūrmalu, kā arī 28 novadus Latvijas centrālajā daļā. Vairāk par Rīgas plānošanas reģionu: www.rpr.gov.lv .