Repozytorium Wiedzy jest ważnym portalem upowszechniania wiedzy skierowanym do gmin i miast oraz innych zainteresowanych stron, aby informować ich w kwestiach dotyczących energii odnawialnej i efektywności energetycznej na poziomie lokalnym lub regionalnym. Dostępne dzięki temu narzędziu dokumenty obejmują m.in. unijne dokumenty strategiczne, krajowe/regionalne plany w zakresie energii i klimatu, pozostałe plany krajowe związane z projektem C-Track 50 lub plany na poziomie gmin, akty prawne dotyczące energii odnawialnej i efektywności energetycznej, a także inne dostępne narzędzia takie jak kalkulatory energii czy linki do rejestrów certyfikowanych audytorów.

Tytuł Sortuj malejąco Rodzaje Obszar tematyczny Kraj Język Rok
Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (t.j. Dz. U. z 2019.660 ze zm.) Inny Akty ustawodawcze Polska Polski 2006
"Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030" z załącznikami Raport polityki Krajowe plany energetyczne i klimatyczne Polska Polski 2019
Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczanie skutków zagrożeń środowiska Inny Narzędzia dla gmin Polska Polski 2013
Ciepłownictwo powiatowe Inny Narzędzia dla gmin Polska Polski 2019
Czysta planeta dla wszystkich; Europejska długoterminowa wizja strategiczna dobrze prosperującej, nowoczesnej, konkurencyjnej i neutralnej dla klimatu gospodarki Inny Dokumenty strategiczne UE Polska Polski 2018
Krajowa Polityka Miejska 2023 Inny Inne plany krajowe Polska Polski 2015
Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2017 (czwarty) Raport polityki Krajowe plany energetyczne i klimatyczne Polska Polski 2017
Krajowy Plan Rozwoju Mikroinstalacji Odnawialnych Źródeł Energii do roku 2030 Raport polityki Krajowe plany energetyczne i klimatyczne Polska Polski 2015
Rezolucja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 08 lipca 1999 r. w sprawie wzrostu wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych (M.P. 1999.25.365) Inny Akty ustawodawcze Polska Polski 1999
Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania akredytacji organizatorom szkoleń w zakresie odnawialnych źródeł energii... Inny Akty ustawodawcze Polska Polski 2020