Trzecie warsztaty adresowane do gmin województwa warmińsko-mazurskiego

EZŁ

W dniu 22 kwietnia 2021 r. odbyły się trzecie już warsztaty w formule webinarium adresowane do gmin z terenu województwa warmińsko-mazurskiego. W spotkaniu uczestniczyło 21 przedstawicieli z 17 gmin. Rekrutacja uczestników, tak jak tydzień wcześniej, była możliwa dzięki wsparciu Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Drugie warsztaty adresowane do gmin województwa warmińsko-mazurskiego

MZ

W dniu 15 kwietnia 2021 r. na platformie ZOOM odbyły się kolejne warsztaty w formule webinarium adresowane do gmin z terenu województwa warmińsko-mazurskiego. Tematyka spotkania dotyczyła planowania energetycznego w gminie oraz uwzględnienia w planowaniu działań adaptacyjnych do postępujących zmian klimatu. W spotkaniu uczestniczyło 17 przedstawicieli z 11 gmin województwa warmińsko-mazurskiego.

Warsztaty dla gmin województwa warmińsko-mazurskiego

warsztaty_gminy Warmia&Mazury

W dniu 12 października 2020 r. odbyły się warsztaty organizowane w formule webinarium, za pośrednictwem platformy ZOOM, adresowane do gmin z terenu województwa warmińsko-mazurskiego. Rekrutacja uczestników była możliwa dzięki wsparciu udzielonemu przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Celem wydarzenia było przekazanie informacji gminom bezpośrednio nie zaangażowanym w projekt C-Track 50 na temat budowania ich potencjału w kontekście wyzwań związanych z adaptacją lokalnych samorządów do zmian klimatu.

Drugie spotkanie bilateralne z przedstawicielami Województwa Warmińsko-Mazurskiego

drugie spotkanie bilateralne

W dniu 8 października 2020 r. z wykorzystaniem platformy internetowej ZOOM odbyło się drugie spotkanie bilateralne z przedstawicielami samorządu województwa warmińsko-mazurskiego. Pierwsze spotkanie tego typu miało miejsce w listopadzie 2019 r. w siedzibie Warmińsko-Mazurskiej Agencji Energetycznej. Celem obecnego spotkania było omówienie efektów realizacji projektu C-Track 50, które można by wdrożyć w województwie partnerskim. W spotkaniu uczestniczyło 16 pracowników dwóch departamentów UMWW-M: Departamentu Ochrony Środowiska oraz Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa.

Wideokonferencja dla wielkopolskich gmin nt. projektu C-TRACK 50

widok zanonimizowany

W dniu 22 lipca 2020 r. odbyło się webinarium adresowane do tych wielkopolskich gmin, które nie uczestniczą bezpośrednio w projekcie C-Track 50. Celem wydarzenia było przekazanie informacji nt. budowania potencjału władz lokalnych w kontekście wyzwań związanych z adaptacją lokalnych samorządów do zmian klimatu.