1
min read
A- A+
read
meeting
meeting

Trzecie spotkanie projektowe projektu C-Track 50 miało miejsce w Oviedo w Hiszpanii w dniach 5 i 6 lutego br. Oprócz zaprezentowania postępów prac i najbliższych zadań, skoncentrowano się na sformułowaniu zaleceń dotyczących priorytetów krajowych polityk energetycznych do roku 2050 oraz wsparcia dla zarządzania wielopoziomowego, a także na temat regionalnych / lokalnych planów dotyczących energii i polityki klimatycznej dla tego samego horyzontu czasowego. Partnerzy projektu przedstawili efekty swoich krajowych i regionalnych okrągłych stołów, przekazując wiedzę dotyczącą wyżej wymienionych zagadnień oraz omawiając podobieństwa i wyzwania, przed którymi stoją. Inne obszary tematyczne, takie jak finansowanie wdrażania działań na rzecz zrównoważonej energii i rozpowszechnianie wyników projektu C-Track 50, były również częścią pierwszego dnia spotkania. Drugi dzień poświęcony był działaniom na rzecz budowania potencjału w zakresie zrównoważonego planowania energetycznego (np. dekarbonizacji ogrzewania i chłodzenia, mobilności miejskiej, paliw alternatywnych), w ramach których partnerzy wymieniali się najlepszymi praktykami i doświadczeniami.